Kanały wapniowe bramkowane potencjałem w błonach komórkowych (VGCC) aktywowane polami elektromagnetycznymi wpuszczają ogromne ilości jonów wapnia powodując stres oksydacyjny, niszczenie DNA, efekty neuropsychiczne itd.

Dr. Martin Pall, emerytowany Profesor Biochemii oraz Nauk Medycznych Uniwersytetu Stanu Waszyngton opublikował w 2013 roku wyniki swoich badań na pubmedzie o tytule: “Działanie pól elektromagnetycznych na […] Read More