Pubmed: Wpływ czasu użytkowania telefonu komórkowego na parametry zmienności tętna u zdrowych osób

W tym badaniu wykazano, że czas korzystania z telefonu komórkowego może wpływać na równowagę autonomiczną u zdrowych osób. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez telefon komórkowy może w dłuższej perspektywie wywoływać zmiany tętna u ich użytkowników.

Badanie to miało na celu oszacowanie wpływu czasu użytkowania telefonu komórkowego na zmienność tętna (HRV – heart rate variability) u zdrowych osób. Do badania kontrolnego włączono sto czterdzieści osiem osób bez ustalonej choroby ogólnoustrojowej i poddano je całodobowemu ambulatoryjnemu monitorowaniu EKG. Wszystkie osoby korzystały z telefonów komórkowych od ponad 10 lat. Poszczególne osoby zostały podzielone na cztery grupy według czasu użytkowania telefonu komórkowego [brak użycia telefonu komórkowego (grupa kontrolna), <30 min / dzień (grupa 1), 30–60 min / dzień (grupa 2) i> 60 min / dzień (grupa 3)].

Podsumowując, wyniki niniejszego badania pokazują, że długotrwały czas stosowania telefonu komórkowego może wpływać na zmienność tętna serca i zmieniać równowagę autonomiczną na korzyść zwiększonego napięcia współczulnego. Wzrost długotrwałego współczulnego współistnienia ze spadkiem przywspółczulnego mierzony pośrednio przez analizę HRV zaobserwowano u długoterminowych użytkowników telefonów komórkowych. Pola elektromagnetyczne generowane przez długotrwałe stosowanie telefonów był wstępnym wyjaśnieniem szkodliwych zmian w tętnie (HRV). Chociaż w tym badaniu nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między grupami, różnice w BMI (wskaźnik masy ciała) mogą wpływać na wyniki. Należy to wziąć pod uwagę w dalszych badaniach. Potrzebne są wielkoskalowe prospektywne randomizowane badania kliniczne w celu przetestowania prawdopodobnych konsekwencji klinicznych zmian tętna HRV przy użyciu różnych modeli telefonów komórkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *