Pubmed Prof. Neufeld .: Systematyczne ustalanie limitów bezpieczeństwa dla różnych czasów ekspozycji na promieniowanie 5G na podstawie modeli analitycznych i dawki termicznej.

Nowo wydany artykuł autorstwa Profesora Esry Neufeld i Nielsa Kustera wskazuje na poważne problemy z przestrzeganiem przepisów w związku z wdrożeniem fal milimetrowych dla 5G i mówią w opublikowanym na pubmed artykule, że należy pilnie zmienić istniejące wytyczne bezpieczeństwa IEEE i ICNIRP.

W artykule napisano, że trwałe uszkodzenie tkanek w wyniku nagrzewania może wystąpić nawet po krótkiej ekspozycji na ciągów impulsów fal milimetrowych 5G (gdzie powtarzalne impulsy mogą powodować szybkie, zlokalizowane nagrzewanie).

Wspomniano, że istnieje pilna potrzeba nowych norm bezpieczeństwa termicznego, aby uwzględnić rodzaj ryzyka zdrowotne możliwe dzięki tej nowej technologii.

„Piąta generacja technologii komunikacji bezprzewodowej (5G) obiecuje ułatwić transmisję danych z szybkością do 100 razy wyższą niż 4G. W tym celu zastosowane zostaną wyższe częstotliwości (w tym pasma fal milimetrowych), schematy modulacji szerokopasmowej, a zatem szybsze sygnały o bardziej stromych czasach narastania i opadania, potencjalnie w połączeniu z pracą pulsacyjną dla wielokrotnego dostępu. 5G zostało zaprojektowane jako wszechobecny system komunikacyjny obejmujący aplikacje mobilne transmisji danych i telefonii o dużej przepustowości, komunikację maszyna-maszyna w czasie rzeczywistym (np. Autonomiczną mobilność) oraz Internet przedmiotów (IoT). Narażenie na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) od urządzeń bezprzewodowych po duże instalacje radarowe i sprzęt medyczny może spowodować wzrost temperatury ciała lub spowodować lokalny wzrost temperatury, co może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Progi dla częstotliwości powyżej 10 MHz określone w aktualnych wytycznych dotyczących narażenia (ICNIRP 1998; IEEE 2005, 2010) mają na celu ograniczenie ogrzewania tkanek. Krótkie impulsy mogą jednak prowadzić do istotnych oscylacji temperatury, które mogą być dodatkowo zaostrzone przy wysokich częstotliwościach (> 10 GHz, podstawowe dla 5G), gdzie płytka głębokość penetracji prowadzi do intensywnego nagrzewania powierzchni i gwałtownego, szybkiego wzrostu temperatury…

„Ekstremalne szerokopasmowe urządzenia bezprzewodowe działające powyżej 10 GHz mogą przesyłać dane w odstępach kilku milisekund do sekund. Mimo że uśrednione czasowo i powierzchniowo wartości gęstości mocy mieszczą się w dopuszczalnych granicach bezpieczeństwa dla ciągłego narażenia, te gwałtowne zmiany mogą prowadzić do krótkotrwałych skoków temperatury na skórze narażonych ludzi. ”

“Wyniki pokazują również, że stosunek maksimum do średniej, ratio z 1000, tolerowany przez wytyczne Międzynarodowej Rady Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia tkanek nawet po krótkim narażeniu, co podkreśla znaczenie przeglądu istniejących wytycznych dotyczących narażenia.”

Źródło: Health Physics, December 2018, Volume 115, Number 6: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30247338
https://itis.swiss/who-we-are/staff-members/all-staff/esra-neufeld/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *