Prof. Olle Johansson: Zakłócenie układu odpornościowego przez pola elektromagnetyczne – potencjalnie podstawowa przyczyna uszkodzenia komórek oraz redukcji naprawy tkanek, która może prowadzić do chorób

Profesor Olle Johanson opublikował na pubmed poniższe wnioski z wpływu sztucznych fal elektromagnetycznych na układ odpornościowy, poniżej co ciekawsze paragrafy z tej ważnej pracy:

      W tej pracy podsumowano szereg artykułów dotyczących wpływu nowoczesnych, wytworzonych przez człowieka pól elektromagnetycznych (EMF/PEM) na układ odpornościowy. Pola elektromagnetyczne zaburzają funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez stymulację różnych reakcji alergicznych i zapalnych, a także efektów w sprawie procesów naprawy tkanek. Takie zakłócenia zwiększają ryzyko różnych chorób, w tym raka. Te i efekty PEM na inne procesy biologiczne (np. uszkodzenie DNA, efekty neurologiczne itp.) są obecnie szeroko zgłaszane przy poziomach ekspozycji znacznie poniżej najbardziej aktualnych krajowych i międzynarodowych limitów bezpieczeństwa. Oczywiście biologiczne standardy narażenia są potrzebne, aby zapobiec zakłóceniom normalnych procesów organizmu i potencjalnych niekorzystnych skutków przewlekłego narażenia na zdrowie.

     Na całym świecie istnieje od wielu lat aktywna debata z udziałem ogółu społeczeństwa, naukowców, dziennikarzy, polityków i ludzi z branży elektroenergetycznej i firm telekomunikacyjnych, wszystkie starają się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czy biologia jest kompatybilna z ciągle rosnącymi poziomami pól elektromagnetycznych (EMF / PEM)? Lub, aby umieścić to w bardziej świeckich warunkach: Czy jako istoty ludzkie możemy przetrwać całe promieniowanie? Czy jesteśmy zbudowani na 24 godzinne naświetlanie całego ciała? Jesteśmy odporni na te sygnały, czy właściwie bawimy się naszą przyszłością planety, narażając życie na to ryzyko? Odpowiedzi wydają się być : Nie, nie jesteśmy przystosowani do takich obciążeń związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Nie jesteśmy odporni. Ryzykujemy naszą przyszłością. Bardzo często mówi się, że największym zagrożeniem jest ekspozycja na pole elektromagnetyczne skutkująca nowotworami. Nie jest to jednak najbardziej przerażający scenariusz
     Wyobraź sobie, że zmieniono jakiś podstawowy i ogólny mechanizm molekularny i / lub komórkowy. Na przykład, wyobraź sobie, jeśli jednego ranka bakterie wiążące azot w glebie lub pszczoły w powietrzu zostały zniszczone w sposób nie do naprawienia. Lub jak ten dokument wskaże, wyobraź sobie, że nasz układ odpornościowy próbuje wreszcie poradzić sobie z ciągle rosnącymi sygnałami elektromagnetycznymi. ale nie jest wstanie tego dłużej robić! Czy układ odpornościowy jest zaprojektowany do radzenia sobie z „alergenami” nigdy wcześniej nie obecnymi, ale teraz wynalezionymi, wyprodukowanymi i używanymi? Czy jest prawdopodobne, że nasz układ odpornościowy, przez jakąś niezwykle inteligentną „usterkę” w procesie ewolucji ma takie możliwości? Czy to w ogóle prawdopodobne? Oczywiście nie. Zalecane bezpieczne poziomy narażenia nie przyjęły tego pod uwagę, ponieważ istniejące standardy są oparte tylko na natychmiastowym ogrzewaniu komórek i tkanek [najczęściej oceniane w plastikowych lalkach wypełnionych płynem!]. Z pewnością nie biorą  pod uwagę efektów długoterminowych lub nietermicznych, które występują przed wykryciem ogrzewania. Ponadto, rekomendacje nie uwzględniają wszystkich dostępnych naukowych raportów. Zalecane poziomy ekspozycji nie są w jakimkolwiek sensie bezpieczne i są całkowicie nieodpowiednie.

2. Podstawowe pojęcia i elementy układu odpornościowego
Ludzki układ odpornościowy jest częścią ogólnej obrony, bariery dla naszego otoczenia. Żyjemy w system biologicznym, świat zdominowany jest przez różne mikroorganizmy, w tym drobnoustroje i wirusy, z których wiele może powodować szkody. Układ odpornościowy służy jako podstawowa linia obrony przed inwazją takich drobnoustrojów. Jesteśmy praktycznie zbudowani jak tuba, zewnętrzna powierzchnia- skóra  i najbardziej wewnętrzna powierzchnia – przewód pokarmowy – są głównymi granicami między nami, a otaczającym światem. Granice te muszą być strzeżone, chronione i stale naprawiane, ponieważ ich uszkodzenie może być śmiertelne. Oprócz tych głównych granic istnieje wiele innych interfejsów narządów / tkanek, w których zachowania komórkowe są monitorowane, oceniane i obsługiwane przez 24 godziny na dobę. Uszkodzenie może nie zostać wykryte i odpowiednio naprawione i z czasem może skończyć się nowotworem; coś dobrze znanego z nadmiernym naświetleniem ultrafioletem.
     Układ odpornościowy może reagować w nadmierny sposób i może to spowodować uszkodzenie lokalne tkanki, a także ogólnie   całego ciała. Takie zdarzenia nazywane są nadwrażliwością, są to reakcje i zachodzą w odpowiedzi na trzy różne typy antygenów: (a) czynniki zakaźne, (b) zakłócenia środowiska i (c) antygeny własne. Drugi to jest niezwykle ważny, gdy omawiamy wpływ nowych pól elektromagnetycznych współczesnego świata.
      Aby substancje środowiskowe wywołały nadwrażliwość   muszą być dość małe, aby uzyskać dostęp do układu odpornościowego. Pył wywołuje szereg reakcji, ponieważ cząsteczki są w stanie dostać się do dolnych dróg oddechowych, obszaru bogatego w adaptacyjne komórki odpowiedzi immunologicznej. Te cząsteczki pyłu mogą naśladować pasożyty i mogą stymulować odpowiedź przeciwciał. Jeśli dominujący przeciwciałem jest IgE, cząsteczki mogą następnie wywołać natychmiastową nadwrażliwość, która objawia się alergiami, takimi jak astma lub nieżyt nosa. Jeśli pył stymuluje przeciwciała IgG, to może wywołać inny rodzaj nadwrażliwości, np. “płuco rolnika” [9]
       Mniejsze cząsteczki czasami przenikają do skóry i mogą one działać jak hapteny, wywołując opóźnioną reakcję nadwrażliwości. Jest to podstawa kontaktowego zapalenia skóry spowodowanego przez nikiel.
    Leki podawane doustnie, przez wstrzyknięcie lub na powierzchnię organizmu mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości, w których pośredniczą przeciwciała IgE lub IgG lub komórki T. Immunologiczne reakcje nadwrażliwości na leki są bardzo częste i nawet przy bardzo małych dawkach leków, mogą wywołać reakcje zagrażające życiu. Są one dobrze sklasyfikowane jako idiosynkratyczny czy niepożądany reakcje po lekach.
   Pod tym względem można powiedzieć, że pola elektromagnetyczne spełniają najważniejsze żądanie: przenikają całe ciało.
   System klasyfikacji nadwrażliwości był wpierw opisany przez Coombs i Gell [por. ref. 10]. System klasyfikuje różne typy reakcji nadwrażliwości według rodzajów zaangażowanych odpowiedzi immunologicznych. Nadwrażliwość, reakcje zależą od adaptacyjnego układu odpornościowego. Wcześniejsza ekspozycja na antygen jest wymagana do przygotowania adaptacyjnej odporności, odpowiedź na wytwarzanie IgE (typ I), IgG (typ II i III) lub komórki T (typ IV). Ponieważ wymagana jest wcześniejsza ekspozycja, reakcje nadwrażliwości nie zachodzą, gdy dana osoba jest najpierw wystawiona na działanie antygenu. W każdym typie reakcji nadwrażliwości uszkodzenie jest spowodowane przez różne adaptacyjne i wrodzone systemy, z których każdy ma swoją rolę w rozliczaniu infekcji.
    Zasadniczo układ odpornościowy jest bardzo złożony, zbudowany z dużej liczba komórek (limfocyty B i T, makrofagi, komórki NK, komórki tuczne, komórki Langerhansa itp.) z pewnymi podstawowymi strategiami obrony. Ewoluował w niezwykle długim okresie czasu i są zbudowane aby doradzić sobie ze znanymi wrogami. Wśród znanych wrogów nie znajdziemy nowoczesnych pól elektromagnetycznych, takich jak pola elektryczne i magnetyczne, czy częstotliwości fal radiowych, sygnały telewizyjne, mikrofale telefonii komórkowej lub WiFi, sygnały radarowe, Promienie rentgenowskie lub sztuczna promieniotwórczość. Zostały wprowadzone w ciągu ostatnich 100 lat, w wielu przypadkach w ciągu ostatniej dekady. Są całkowicie nową formą ekspozycji i mogą stanowić biologiczną „armię terrorystyczną”, przeciwko której nie istnieje działająca obrona. Wnikają w ciało i niektóre okazały się już śmiertelne. Dzisiaj nikt by nie pomyślał aby mieć radioaktywny zegarek na rękę ze świecącymi cyframi (jak to było w latach 50.), Czy zakładając buty dziecku i używać silny aparat rentgenowski (jak to było w latach 40.), utrzymywać rad w otwartych tacach na biurku (tak jak naukowcy mogli w latach 30. XX wieku) lub prześwietlać się na przyjęciu w ogrodzie (jak zrobili lekarze w latach dwudziestych). Z perspektywy czasu było to słuszne zwykłe szaleństwo. Jednak osoby robiące to i sprzedające gadżety  nie były źle poinformowane ani mniej inteligentne. Wiedza w tym czasie była niewystarczająca, podobnie jak kompetentna analiza ryzyka połączona z równoległą analizą potrzeb publicznych.

 3. Pola elektromagnetyczne – teraz i poprzednio
  Widmo elektromagnetyczne obejmuje szeroki zakres częstotliwości (ponad 20 rzędów wielkości), od niskich częstotliwości w dostawach prądu, falach radiowych i mikrofalach, podczerwieni oraz światło widzialne, promieniowanie rentgenowskie, radioaktywność i promieniowanie kosmiczne. Pola elektromagnetyczne są obecne wszędzie w naszym otoczeniu i poza widmem widzialnym są niewidoczne dla ludzkiego oka. Pole elektromagnetyczne składa się z części elektrycznej i części magnetyczną. Część elektryczna jest produkowana przez gradient napięcia i jest mierzony w woltach / metr. Część magnetyczna jest generowana przez dowolny przepływ prądu i jest mierzona w Teslach. Pola magnetyczne już od około 0,2 T(milionowa część Tesli) może wywoływać skutki biologiczne. Dla porównania za pomocą telefonu komórkowego (komórkowego) lub urządzenia PDA wystawiamy się na impulsy magnetyczne, które osiągają wartości szczytowe przy kilkudziesięciu mikroTesli [11,12], czyli znacznie powyżej wymaganego minimum aby dać szkodliwe efekty. Ponieważ telefony komórkowe i inne gadżety bezprzewodowe są trzymane blisko ciała i są używane często, urządzenia te są potencjalnie najbardziej niebezpiecznym źródłem promieniowania elektromagnetycznego, które przeciętny człowiek posiada.
    Nawet bardzo niskie częstotliwości (ELF), które są szeroko rozpowszechnione, używane w liniach energetycznych i urządzeniach domowych powinny być brane pod uwagę z ostrożnością. W czerwcu 2007 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała, że ​​uważa się je za jedną z przyczyn białaczki u dzieci. Impulsowy lub modulowany amplitudowo, z biologicznie aktywną niższą częstotliwością (tj. kiedy siła sygnału radiowego rośnie i spada z czasem niższa częstotliwość), wysokie częstotliwości są znakiem rozpoznawczym telefonów komórkowych, systemy WiFi, urządzenia PDA itp. Przy częstotliwościach radiowych pola elektryczne i magnetyczne są ściśle powiązane i zwykle mierzymy ich poziomy jako gęstość mocy w watach na metr kwadratowy (W / m2).

4. Pola elektromagnetyczne i zdrowie
     Życie na Ziemi, od samego początku, od ponad 3,5 miliarda lat  rozwijało się pod wpływem praktycznie statycznego pola geomagnetycznego i promieniowania słonecznego. Wszystkie żywe organizmy, które nie były w stanie bezpośrednio poradzić sobie z tym wpływem  zniknęły lub zostały przystosowane w jednym z  kilku sposobów. Żyjąc pod ziemią, będąc aktywnym tylko podczas nocy, żyjąc w głębszych wodach (przynajmniej od 1 m i poniżej) naszych oceanów i jezior, pod liśćmi dżungli drzew lub po rozwinięciu skóry (lub, dla roślin kory) zawierające pigment (zwierzęta i rośliny mają bardzo podobne rozwiązania), które będą chronić przed ciepłem i słońcem. Każda jasnowłosa Irlandka lub Skandynawka uczy się bardzo wcześnie, aby uniknąć nawet ponurego słońca na północy, aby uniknąć nieprzyjemnego oparzenie słonecznego. Oparzenie słoneczne przekształci się w stan zapalny i przebarwienia, które mogą mieć wartość kosmetyczną, ale będą powodować również zaczerwienienie skóry, a także ciepło i ból / odczucie swędzenia.
      Ale w ciągu ostatnich 100 lat odkryliśmy, że pigment w naszej skórze nie zapewnia żadnej ochrony przed innymi częstotliwościami. Promienie kosmiczne, radioaktywność, promieniowanie rentgenowskie, UVC, UVBa teraz rozważa się nawet UVA, wraz z radarem, mikrofalami są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Jesteśmy półprzezroczyści dla pól magnetycznych o częstotliwości zasilania elektrycznego, a także mobilnych telefonów i kuchenek mikrofalowych czy WiFi, ale to nie znaczy, że  są bez możliwych efektów, termiczne lub mechanizmów nietermicznych.
      Dla mnie, jako naukowca, rodzą się najważniejsze istotne pytania: czy możliwe jest dostosowanie naszej biologii do zmienionej ekspozycji w mniej niż 100 lat, czy też musimy mieć tysiące lat – lub dłużej – na taką adaptację? I tymczasem, jakie standardy bezpieczeństwa musimy przyjąć? Strategia „ostrożnego unikania”: ALARA, zalecane poziomy oparte tylko na efektach termicznych lub  jedynym faktycznym bezpiecznym poziomem bezpieczeństwa dla takich ekspozycji 0 (zero) Watów / kg dopóki naprawdę wiemy? Lub jest „postępem ludzkim”, zyskiem i chciwością co jest ważniejsze niż możliwe szkody dla naszego zdrowia? Jak daleko możemy pchnąć rosyjską ruletkę? I kto powinien o tym zdecydować ? Kto powinien ponosić odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie źle?
       Komunikacja i anteny radarowe poddają ekspozycji tych, którzy mieszkają lub pracują w ich pobliżu. Promieniowanie przenika przez budynki i może być również prowadzone wzdłuż przewodów elektrycznych lub kanalizacji metalowej. Komunikacja bezprzewodowa tworzy poziomy w budynkach, które są wiele rzędów  wyższe niż naturalne poziomy tła. To samo dotyczy urządzeń wykorzystujących częstotliwości zasilania.

5. Wpływ pól elektromagnetycznych na układ odpornościowy
       Coraz większa liczba badań wyraźnie to pokazuje, różne efekty biologiczne i medyczne na poziomie komórkowym z powodu pól elektromagnetycznych, w tym częstotliwości mocy, częstotliwość radiowej i mikrofali. Takie pola są obecne w użyciu nacodzień, w miejscu pracy, w domach i miejscach wolnego czasu.
     Jedna z pierwszych obserwacji bezpośredniego wpływu na układ odpornościowy został znaleziony w 1980 roku u osób z zaburzeniem czynnościowym nadwrażliwości elektrycznej (EHS), mianowicie ci, którzy twierdzą, że cierpią na subiektywne i obiektywne objawy skórne i błon śluzowych, takie jak świąd, mdłości, ból, uczucie gorąca, zaczerwienienie, grudki, krosty itp., Po ekspozycji na terminale wizualne (VDT), mobilne telefony, telefony DECT, urządzenia WiFi, a także inne urządzenia elektromagnetyczne. Często objawy są ze strony narządów wewnętrznych, takie jak serce i centralny układ nerwowy, które są również spotykane [13]
       U osób z EHS występują objawy skórne na twarzy (odczucia sensoryczne skóry twarzy, w tym kłucie, swędzenie, pieczenie, rumień, trądzik różowaty), podrażnienie oczu, katar lub duszność , zaburzenia węchu, chrypka suchość w gardle, kaszel, uczucie ciśnienia w uchu (uszach), szum w uszach, zmęczenie, ból głowy, „ciężkość” w głowie, bezsenność, nudności / zawroty głowy, objawy serca i trudności z koncentracją. W Coxie [14] raport na temat nadwrażliwości elektrycznej w Wielkiej Brytanii, określone objawy użytkowników telefonów komórkowych obejmowały bóle głowy (85%), zawroty głowy (27%), zmęczenie (24%), nudności (15%), swędzenie (15%), zaczerwienienie (9%), pieczenie (61%) i problemy poznawcze (42%). Dla osób zgłaszających objawy EHS w Wielkiej Brytanii populacja, odsetek osób z objawami przez maszty telefonów komórkowych wyniosło 18%, telefonów bezprzewodowych DECT (36%), telefonów stacjonarnych (6%), VDT (27%), telewizja (12%) i świetlówki (18%). Ponadto Fox [15] podał, że badanie ankietowe osób z EHS ujawniło objawy nudności i zawrotów głowy / dezorientacji.

5.2 EHS jako uszkodzenie spowodowane promieniowaniem / hipoteza komórek tucznych
       Osoby zgłaszające niepożądane reakcje skórne po ich wystąpieniu narażone na ekrany komputerowe lub telefony komórkowe mogą reagować w bardzo specyficzny sposób i całkowicie poprawnie z reakcją unikania, szczególnie jeśli był to środek prowokujący jak promieniowanie i / lub emisje chemiczne – tak jak Ty jeśli byłeś narażony na np. promienie słoneczne, promieniowanie rentgenowskie, radioaktywność lub chemikalia. Moja hipoteza robocza stała się tym. że reagują w komórkowo poprawny sposób na elektromagnetyczne promieniowanie, może w połączeniu z takimi emisjami chemicznymi jako elementy z tworzyw sztucznych, środki zmniejszające palność itp., coś później na czym skupił się profesor Denis L. Henshaw i jego współpracownicy z Bristol University [25,26]. Dotyczy to również  autora Gunni Nordström w swoim najnowszej książce [27]


Konkluzje
Zarówno badania na ludziach, jak i na zwierzętach donoszą o dużych zmianach immunologicznych po ekspozycji na poziomy środowiskowe nowoczesnych, wytwarzanych przez człowieka pól elektromagnetycznych. Niektóre z tych poziomów narażenia są równoważne z codziennymi poziomami technologii bezprzewodowych, a często na niskim lub bardzo niskim (tj. nietermicznym) poziomie.
Mierzalne zmiany fizjologiczne (wzrost komórek tucznych, na przykład), które są podstawowymi wskaźnikami alergii reakcji i stany zapalne są stymulowane przez ekspozycje na pola elektromagnetyczne.
– Przewlekła ekspozycja na czynniki zwiększające alergię,  reakcje zapalne w sposób ciągły może być szkodliwa dla zdrowia. Dane przedstawione tutaj, a także bardzo szybki międzynarodowy wzrost zachorowań na alergie, astmę i inne nadwrażliwości razem tworzą jasny sygnał ostrzegawczy.
Jest zatem możliwe, że przewlekła prowokacja przez narażenie na sztuczne pola elektromagnetyczne może prowadzić do zaburzeń odporności, przewlekłej odpowiedzi w formie alergii , reakcje zapalne i zły stan zdrowia, jeśli tak, występują z biegiem czasu. To jest obszar, który należy natychmiast zbadać.
Szczegółowe ustalenia z badań dotyczących narażenia na różne rodzaje nowoczesnego sprzętu i / lub pola elektromagnetyczne powodują nadmierną reakcję układu odpornościowego; zmiany morfologiczne komórek odpornościowych; znaczny wzrost komórek tucznych w górnych  warstwach skóry, zwiększona degranulacja komórek tucznych i większy rozmiar komórek tucznych w elektro-czułych osobach. Obecność biologicznych markerów zapalenia, które są wrażliwe na ekspozycję na pola elektromagnetyczne na poziomach innych niż termiczne; zmiany żywotności limfocytów; zmniejszona liczba komórek NK ; zmniejszona liczba limfocytów T; negatywne efekty w ciąży (zaburzenia krążenia macicy i łożyska – dysfunkcja łożyska); stłumiony lub upośledzony układ odpornościowy ; i reakcje zapalne, które mogą ostatecznie powodować uszkodzenie komórek, tkanek i narządów.
Elektrowrażliwość jako funkcjonalne zaburzenia czynności jest zgłaszana przez osoby w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Szwajcaria, Niemiec, Belgii, Włoch, Holandii, Norwegii, Danii i wielu innych krajów świata. Szacunki wahają się od 3% do 10% populacji, wydają się być rosnącym stanem złego stanu zdrowia skutkującego stratą pracy i wydajności.
– Ankiety literaturowe WHO i IEEE nie obejmują wszystkich odpowiednich cytowanych tutaj dokumentów, prowadzących do wniosku, że dowody te zostały zignorowane w obecnej  Monografia kryteriów zdrowotnych ELF WHO; oraz w proponowanym nowym IEEEC95.1 – publiczne limity ekspozycji promieniowania fal radiowych.
– Obowiązujące obecne międzynarodowe granice bezpieczeństwa publicznego dla pól elektromagnetycznych nie wydają się wystarczająco chronić zdrowia publicznego, wszystko na podstawie badań funkcji immunologicznej. Uzasadnione są nowe, biologiczne standardy publiczne mogące wziąć pod uwagę wpływ niskiej intensywności na funkcje odpornościowe i zdrowie, które opisano w literaturze naukowej. Również potrzeby w zakresie dostępności dla osób z nadwrażliwością elektryczną na nadwrażliwość muszą być w pełni zaspokojone skierowane i rozwiązane zgodnie z normą ONZ 22 „zasady dotyczące wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością ”(o Standardowych Zasadach ONZ 22, patrz strona internetowa: http://www.un.org; od 2007 r. zostały zaktualizowane do „Konwencji ONZ o prawach człowieka dla osób z zaburzeniami czynnościowymi ”).

        Wniosek z powyższego musi być taki, że istnieje wiele bardzo silnych oznak zdolności sztucznych pól elektromagnetycznych do zaburzania układu odpornościowego, a tym samym nasilając choroby, oraz ryzyko chorób, w tym nowotworowych. To trochę dziwne, że ten problem nie zaadresowali epidemiologowie przez ostatnie 50 lat, nie zajmowali się kwestia zmniejszonej naprawy, ale tylko próbowali spojrzeć na zwiększone uszkodzenia komórek w wyniku różnych czynników i środowisk aby zrozumieć zmiany trendów.
       Na podstawie tego przeglądu, a także niedawnej inicjatywy bioinitiative w raporcie [http://www.bioinitiative.org/] [1] należy stwierdzić, że istniejące granice bezpieczeństwa publicznego, są nieodpowiednie aby chronić zdrowie publiczne. Z punktu widzenia polityki zdrowia publicznego nowe limity bezpieczeństwa publicznego i ograniczenia dotyczące dalszego wdrażania  sprawdzonych technologii powinny być  gwarantowane.
        Zaleca się nowe biologiczne normy narażenie publicznego i zawodowego w celu zaradzenia bioefektom i potencjalnym niekorzystnym skutkom, przewlekłego narażenia na zdrowie. Te efekty są obecnie szeroko zgłaszane przy poziomach narażenia znacznie poniżej większości obecnych limitów krajowych i międzynarodowych. Dlatego potrzebne są biologiczne standardy narażenia aby zapobiec zakłóceniu normalnych procesów organizmu. Efekty są zgłoszone odnośnie uszkodzeń DNA (genotoksyczność, która jest bezpośrednio powiązana dla integralności ludzkiego genomu), komunikacji komórkowej, metabolizmu komórkowego i naprawy, nadzór nad rakiem w obrębie ciała; oraz do ochrony przed rakiem i chorobami neurologicznymi. Zgłaszane są również skutki neurologiczne, w tym zmiany aktywności fal mózgowych podczas rozmów telefonicznych, upośledzenie pamięci, uwagi i funkcji poznawczych;  zaburzenia snu, efekty sercowe; i – jak tu zgłoszono – poważny wpływ na funkcje immunologiczne (alergiczne i zapalne odpowiedzi).

       Obecne zalecenie muszą mieć podłoże biologiczne dla limitów ekspozycji, które całkowicie chronią przed np. polami o bardzo niskiej częstotliwości i częstotliwości radiowej, które, przy długotrwałym narażeniu można zasadnie przypuszczać, że skutkują   negatywnym wpływu na zdrowie i samopoczucie. Dzisiaj w takim  przypadku wielu narażeń byłoby całkowicie bezpieczne w limicie zero. Wreszcie, zwrócenie uwagi na powyższą potrzebę oznaczałoby również: wielki wzrost przyszłych kosztów zdrowia publicznego dla całego zelektryfikowanego świata. 

Źródło: https://iddd.de/umtsno/odpsejm/artJohanssonaEN.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19398310

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *