Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego (CDPH) określił wytyczne jak zmniejszyć narażenie na promieniowanie częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych

Jak zmniejszyć narażenie na emitowaną energię o częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych?

Korzystanie z telefonów komórkowych dramatycznie wzrosło w ostatnich latach, w tym wśród dzieci i młodzieży jak i u dorosłych. Te telefony emitują energię na częstotliwości radiowej (RF). Niektórzy naukowcy oraz osoby publiczne jak i pracownicy służby zdrowia uważają energia fal radiowych może wpływać na zdrowie człowieka. W niniejszych wytycznych opisano energię fal radiowych, wymienia się niektóre potencjalne problemy zdrowotne, oraz zawiera wskazówki, w jaki sposób ludzie mogą zmniejszyć ekspozycje.

Dlaczego ludzie są zaniepokojeni ekspozycja na energię fal radiowych emitowanych z telefonów komórkowych?

Chociaż nauka wciąż się rozwija, niektóre eksperymenty laboratoryjne oraz badania zdrowia ludzkiego określiły możliwości długoterminowe, wysokiego wykorzystania telefonów komórkowych, mogą być powiązane z niektórymi typami nowotworów oraz innymi efektami zdrowotnymi, w tym:

  • rak mózgu oraz guzy nerwu akustycznego (potrzebne do słyszenia oraz utrzymania równowagi) oraz ślinianki
  • mniejsza liczba plemników oraz większa mniej mobilnych lub nieaktywnych
  • bóle głowy, wpływ na uczenie się, pamięć, słuch, zachowanie, sen

Badania te nie ustalają jednak zdecydowanego związku, a naukowcy nie zgadzają się co do tego, czy telefony powodują te problemy zdrowotne i jakie mogą być zagrożenia. Ten dokument jest przeznaczony po to aby zapewnić wskazówki dla osób, które chcą ograniczyć własne narażenie oraz swoich rodzin. na energię fal radiowych z telefonów komórkowych, pomimo tej niepewności.

Jak możesz zmniejszyć swoją ekspozycję?
Trzymaj telefon z dala od ciała. Zaledwie kilka stóp od Ciebie może zrobić dużą różnicę.

  • Kiedy rozmawiasz przez telefon komórkowy, unikaj trzymania go przy głowie – użyj zestawu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego.
  • Wysyłaj wiadomości tekstowe zamiast rozmawiania przez telefon
  • Jeśli przesyłasz strumieniowo, pobierasz lub wysyłasz duże pliki, staraj się trzymać telefon z daleka od swojej głowy oraz ciała (raForest: najlepiej używaj połączenia kablowego)
  • Noś telefon komórkowy w plecaku, teczce lub portmonetka; NIE w kaburze, staniku lub kaburze na pasek. Antena telefonu ciągle próbuje pozostać w kontakcie z wieżą komórkową, ilekroć jest włączony, emituje energię promieniowania fal radiowych nawet jeśli go nie używasz. Nie emituje jej, gdy jest w trybie samolotowym. (Tryb samolotowy wyłącza sieć komórkową, Wi-Fi oraz Bluetooth.)

Zmniejsz lub unikaj korzystania z telefonu komórkowego, gdy wysyła wysokie poziomy energii fal radiowych. To się dzieje głównie gdy:

  • Wyświetlany jest tylko jeden lub dwa paski zasięgu. Komórka telefonu emituje więcej energii fal radiowych, aby połączyć się z wieżą komórkową, gdy sygnał jest słaby. Jeśli musisz użyć swojego telefonu, gdy sygnał jest słaby, spróbuj wykonać inne wskazówki na tej stronie.
  • Jesteś w szybko jadącym samochodzie, autobusie lub pociągu. Twój telefon emituje więcej energii RF do utrzymania połączenia, aby uniknąć odrzucania połączeń podczas przełączania połączenia z jednej wieży komórkowej do drugiej, chyba że jest w trybie samolotowym
  • Przesyłasz strumieniowo audio lub wideo lub pobierasz czy wysyłasz duże pliki? Aby oglądać filmy lub listy odtwarzania w telefonie, najpierw je pobierz, a następnie przełącz na tryb samolotowy podczas oglądania lub słuchania.

Nie śpij z telefonem w łóżku lub w pobliżu głowy. Chyba że telefon jest wyłączony lub włączony w tryb samolotowy, trzymaj go co najmniej kilka stóp od łóżka.

Źródło: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *