Pubmed: Ekspozycja owadów na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od 2 do 120 GHz może prowadzić do zmian w ich zachowaniu fizjologii i morfologii

W opublikowanym w 2018 roku badaniu naukowym o wpływie promieniowania na insekty, sfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Horizon 2020 możemy przeczytać:

Owady są stale narażone na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF) o różnych częstotliwościach. Zakres częstotliwości używanych w bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych wzrośnie w najbliższej przyszłości z poniżej 6 GHz (2G, 3G, 4G i WiFi) do częstotliwości do 120 GHz (5G). Artykuł ten jako pierwszy podał pochłanianą moc elektromagnetyczną promieniowania fal radiowych u czterech różnych rodzajów owadów w funkcji częstotliwości od 2 GHz do 120 GHz. Zestaw modeli owadów uzyskano przy użyciu nowego obrazowania Micro-CT (tomografia komputerowa). Modele te zostały zastosowane po raz pierwszy w symulacjach elektromagnetycznych w dziedzinie czasu o skończonej różnicy. Wszystkie owady wykazały zależność zaabsorbowanej mocy od częstotliwości. Wszystkie owady wykazały ogólny wzrost zaabsorbowanej mocy fal radiowych na poziomie 6 GHz i powyżej, w porównaniu do zaabsorbowanej mocy fal radiowych poniżej 6 GHz. Nasze symulacje wykazały, że przesunięcie o 10% gęstości mocy padającej na częstotliwości powyżej 6 GHz doprowadziłoby do wzrostu mocy pochłoniętej o 3–370%.

konkluzje raportu

Przesunięcie o 10% gęstości mocy na częstotliwości powyżej 6 GHz doprowadziłoby do wzrostu mocy pochłoniętej o 3–370%. Może to prowadzić do zmian w zachowaniu owadów, fizjologii i morfologii w czasie z powodu wzrostu temperatur ciała, spowodowanego ogrzewaniem dielektrycznym. Badane owady, które są mniejsze niż 1 cm, wykazują szczyt absorpcji przy częstotliwościach (powyżej 6 GHz), które obecnie nie są często używane w telekomunikacji, ale planuje się ich wykorzystanie w kolejnej generacji bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych. Przy częstotliwościach powyżej częstotliwości szczytowej (mniejsze długości fali) zaabsorbowana moc nieznacznie maleje.

Jest to interesujące, że nawet badanie finansowane przez UE wykazuje potencjalne negatywne efekty na owady już w 2018r i nikomu nie przeszkadza to w wdrażaniu nowych technologii bezprzewodowych, potencjalnie zagrażających środowisku naturalnemu.

Źródło: “Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834628/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *