Wyniki badania naukowego z pubmed: Korzystanie z telefonu komórkowego podczas ciąży i ryzyko samoistnej aborcji

Opublikowane w 2015r. wyniki badania “Korzystanie z telefonu komórkowego podczas ciąży i ryzyko samoistnej aborcji” wykazało zależność korzystania z technologii bezprzwodowej z możliwym poronieniem.

Coraz częściej występuje narażenie na pola elektromagnetyczne telefonów komórkowych, ale potencjalny wpływ na spontaniczną aborcję nie został dokładnie zbadany.

W badaniu kontrolnym włączono 292 kobiety, które miały niewyjaśnione spontaniczne poronienie w <14 tygodniu ciąży i 308 kobiet w > 14 tygodni ciąży. Wypełniono dwa formularze gromadzenia danych; jeden wykorzystano do zebrania danych na temat cech społeczno-ekonomicznych i położniczych, historię medyczną i reprodukcyjną oraz stylu życia. Kolejnego użyto do zebrania danych o korzystaniu z telefonów komórkowych podczas ciąży. W celu uwzględnienia efektów działania telefonu komórkowego zmierzyliśmy średni czas połączeń dziennie, lokalizację telefonów komórkowych, gdy nie są używane, korzystanie z zestawu głośnomówiącego, korzystanie z telefonów do innych zastosowań, zgłaszany współczynnik absorpcji (SAR) przez producenta i średnia efektywnego SAR (średni czas trwania połączenia dziennie × SAR). Analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania statystycznego stanu pakietu (SPSS) v.16.

“Wyniki: Wszystkie dane dotyczące telefonów komórkowych były różne w obu grupach, z wyjątkiem korzystania z urządzeń głośnomówiących (p <0,001).

“Konkluzja: Nasz wynik sugeruje, że korzystanie z telefonów komórkowych może być związane z wczesnymi spontanicznymi aborcjami. Pomimo braku jasnego zrozumienia podstawowych mechanizmów, obecny wynik sugeruje, że korzystanie z telefonów komórkowych może być związane z wczesnymi spontanicznymi poronieniami, dlatego dalsze badania są uzasadnione.

Źródło “Use of mobile phone during pregnancy and the risk of spontaneous abortion” Fatemeh Shamsi Mahmoudabadi, Saeideh Ziaei,corresponding author Mohammad Firoozabadi, and Anoshirvan Kazemnejad https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4416385/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *