TheLancet: Planetarne zanieczyszczenie elektromagnetyczne: czas ocenić jego wpływ

Najbardziej zauważalny jest wzrost promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, głównie promieniowania mikrofalowego generowanego dla technologii komunikacji bezprzewodowej, ponieważ rosnące dowody naukowe wskazują, że przedłużona ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej ma poważne skutki biologiczne i zdrowotne.

Jednak przepisy dotyczące publicznego narażenia w większości krajów nadal opierają się na wytycznych Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers, które ustanowione były w latach 90. XX wieku w przekonaniu, że niebezpieczne są tylko ostre efekty termiczne. Udowodniono, że zapobieganie ogrzewaniu tkanek przez promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej jest nieskuteczne w zapobieganiu zakłóceniom biochemicznym i fizjologicznym. Na przykład naukowcy z NIH wykazali, że ostra nietermiczna ekspozycja zmienia metabolizm mózgu człowieka, aktywność elektryczną w mózgu, i układowe odpowiedzi immunologiczne Przewlekłe narażenie wiąże się ze zwiększonym stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem DNA i ryzykiem raka. Badania laboratoryjne, w tym na dużych gryzoniach przeprowadzone przez amerykański Narodowy Program Toksykologiczny i Ramazzini Institute we Włoszech, potwierdzają te skutki biologiczne i zdrowotne in Vivo. Gdy zajmujemy się zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego wynikającymi ze zmieniających się warunków środowiskowych wynikających z działalności człowieka, rosnąca ekspozycja na sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne musi zostać uwzględniona w tej dyskusji.

Ze względu na wykładniczy wzrost wykorzystania bezprzewodowych urządzeń komunikacji osobistej (np. Telefonów komórkowych lub bezprzewodowych oraz urządzeń Wi-Fi lub Bluetooth) i infrastruktury je ułatwiającej, poziomy narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wokół pasma częstotliwości 1 GHz, które stosowane są głównie w nowoczesnej komunikacji bezprzewodowej, wzrosły z bardzo niskich poziomów naturalnych o około 1018 razy (rysunek). Promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej stosuje się również w radarach, skanerach bezpieczeństwa, inteligentnych miernikach i sprzęcie medycznym. Jest to prawdopodobnie najszybciej rosnąca antropogeniczna ekspozycja na środowisko od połowy XX wieku, a poziomy znów znacząco wzrosną, ponieważ technologie takie jak Internet przedmiotów i 5G dodają miliony więcej nadajników częstotliwości radiowych wokół nas.

W czasach, gdy naukowcy zajmujący się zdrowiem środowiska i zajmują się poważnymi problemami globalnymi, takimi jak zmiany klimatu i toksycznymi substancjami chemicznymi w zdrowiu publicznym, istnieje pilna potrzeba zajęcia się tak zwanym elektrosmogiem. Prawdziwe, oparte na dowodach podejście do oceny ryzyka i regulacji antropogenicznych pól elektromagnetycznych poprawi zdrowie nas wszystkich, a także naszego domu na Ziemi. Niektóre rządowe organy ds. Zdrowia podjęły ostatnio kroki w celu ograniczenia narażenia społeczeństwa na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej poprzez regulację korzystania z urządzeń bezprzewodowych przez dzieci i zalecanie ogólnego preferencyjnego korzystania z przewodowych urządzeń komunikacyjnych, ale powinno to być skoordynowane działanie międzynarodowe.

Żródło: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *