Ubezpieczyciel reasekurecyjny Swiss Re o potencjalnych niebezpieczeństwach 5G

Swiss Re jest szwajcarską firmą finansową z siedzibą w Zurichu. Jako drugi na świecie ubezpieczyciel ubezpieczycieli (czyli reasekuracja), jest jednym z głównych graczy na rynku co sprawia, że wszelkie raporty oraz opinie tej instytucji mają skutek na resztę branży. Swiss Re założony w 1863 r. ma roczne przychody w wysokości 33 miliardów dolarów i zarządza aktywami o wartości 207 mld. $. Przy takiej skali można się spodziewać, że wśród ponad 14 tysięcy pracowników mają najlepszych analityków co pozwala zmaksymalizować zyski oraz ograniczyć straty. W praktyce wiąże się to z analizą potencjalnych zagrożeń w przyszłości i tym samym podwyższenie kosztów ubezpieczenia dla klientów w przypadku bardziej prawdopodobnych negatywnych konsekwencji. Przykład ubezpieczyciela Lloyds w wielkiej Brytanii, który musiał wypłacić duże pieniądze ze względu na skandal z użytkowaniem azbestu oraz wieloma zachorowaniami na raka. Obecnie Lloyds nauczony dużymi stratami sam porównuje potencjalne zagrożenia ze strony pól elektromagnetycznych z azbestem we własnych raportach.

Swiss Re w raporcie “SONAR Nowe Powstające Zagrożenia” z maja 2019 przedstawia wiele potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na branżę finansową, a tym samym wypłacanych kwot odszkodowań.

Swiss Re Sonar 2019

Tłumaczenie z raportu:
Sieci mobilne 5G
5G – skrót od piątej generacji jest ostatnim standardem dla telefonii komórkowej. Umożliwia szybką komunikację szerokopasmową z większą pojemnością oraz niższymi opóźnieniami. 5G jest nie tylko niebem dla twojego smartfona. Umożliwi bezprzewodowe połączenia dla jakiegokolwiek urządzenia Internetu rzeczy (IOT) w czasie rzeczywistym, niezależnie czy to będzie samochód autonomiczny czy sterowana sensorami fabryka. Wprowadzając tą technologię zapewnimy zdecentralizowaną, nieprzerwaną wzajemną komunikację między urządzeniami.

Aby umożliwić działanie tej sieci w większym zasięgu oraz pojemności
trzeba będzie użyć więcej anten wraz z akceptacją wyższych poziomów radiacji. W niektórych jurysdykcjach wzrost wartości granicznych będzie wymagał zmian w prawie. Istniejące zastrzeżenia odnośnie potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych (EMF) ulegną nasileniu. Wzrost odpowiedzialności za roszczenia może być potencjalną, długoterminową konsekwencją.

Inne wątpliwości skupiają się na podatności cyberbezpieczeństwa co zwiększy zakres ataków w bezprzewodowej sieci 5G. Tradycyjnie internet rzeczy (IOT) ma niskie zabezpieczenia. Co więcej, hakerzy mogą wykorzystać szybkość sieci 5G oraz jej pojemność co oznacza, że więcej i szybciej danych może być ukradzionych. Duża skala wprowadzenia autonomicznych aut oraz aplikacji IOT oznacza, że musi być zwiększony poziom bezpieczeństwa tych rozwiązań. Bez tego przerwanie czy obalenie platformy 5G może być tragiczne skutkując skumulowanymi stratami. Nie wprowadzając zmian możemy się spodziewać przejścia na bardziej generalną oraz produktową odpowiedzialność ubezpieczycieli.

Istnieją również obawy odnośnie problemów prywatności co może prowadzić do większej ilość sporów sądowych, łamanie bezpieczeństwa oraz szpiegostwa. Skupienie nie powinno być wyłącznie na hakowaniu, ale również potencjalnych włamaniach z wykorzystaniem wbudowanych sprzętowych czy programowych backdorów. Dodatkowo rynek infrastruktury 5G jest skupiony na kilku firmach co wiąże się z ryzykiem koncentracji rynku.

Potencjalne zagrożenia:
– Ekspozycja na cyberniebezpieczeństwo znacząco wzrośnie przy 5G, ataki będą szybsze oraz w większej skali prowadząc do wzrostu trudności obrony przed nimi.
– Rosnące obawy odnośnie efektów zdrowotnych 5G może prowadzić do politycznych tarć oraz opóźnień w jej wprowadzeniu jak również roszczeń o odpowiedzialność. Wprowadzenie 3G oraz 4G miało podobne wyzwania.
– Wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa informacji oraz narodowej suwerenności mogą opóźnić implementację 5G, zwiększając obawy planujących władz, inwestorów, firm technologicznych oraz ubezpieczycieli.
– Gorąca międzynarodowa dyskusja odnośnie kontraktorów 5G i potencjalnych sabotażu czy szpiegostwa może wpłynąć na współpracę międzynarodową oraz wpłynąć negatywnie a rynek finansowy.
W przypadku negatywnych biologicznych efektów pól elektromagnetycznych ogólnie oraz z 5G w szczególności, które są nadal debatowane, potencjalne roszczenia odnośnie szkód zdrowotnych mogą pojawić się z dużym opóźnieniem.


Koniec tłumaczenia z raportu.

Jak widać w dokumencie Swiss Re zostało przedstawionych wiele potencjalnych zagrożeń. Instytucja przy tej skali oraz powadze działalności na chłodno ocenia oraz kalkuluje potencjalne negatywne skutki wprowadzenia 5G. Nie tylko związane z bezpieczeństwem jako takim, ale również negatywnymi efektami biologicznymi pól elektromagnetycznych. Proszę zwrócić uwagę na użyte słowo biologiczne skutki a nie termiczne co jest podstawą jednostki SAR np stosowanej przy badaniu telefonów komórkowych. Tam gdzie przychodzi do wypłaty kwot z ubezpieczenia wobec roszczeń zdrowotnych kończy się dyskusja przy użyciu absurdalnych argumentów o oszołomstwie, kwestionowaniu sferycznego kształtu ziemi i podobnych bzdurach przypisywanych sceptykom 5G. Swiss Re podobnie jak inny duży ubezpieczyciel Lloyds widzi zagrożenia pól elektromagnetycznych i czas aby trafiło to do świadomości decydentów oraz przyszłych klientów tej technologii.
Pragnę zaznaczyć, że jako autor tego artykułu, który pracuje w świecie IT jestem za rozwojem i nowymi osiągnięciami technicznymi, które dźwigają naszą cywilizację i podnoszą standard oraz jakość życia. Z drugiej strony trzeba być świadomym potencjalnych zagrożeń tym bardziej jeśli mówią o tym największe instytucje finansowe posiadające najlepszych analityków od ryzyka, których decyzje skutkują potencjalnymi stratami czy też zyskami w branży ubezpieczeniowej.

Źródła:
raport Swiss Re 2019: https://www.swissre.com/institute/research/sonar/sonar2019.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *