Pubmed: Związek między nadmiernym używaniem telefonu komórkowego a bezsennością i depresją wśród japońskich nastolatków – Prof. Haruka Tamura

“Celem tego badania było zbadanie związku między używaniem telefonu komórkowego, a bezsennością i depresją u młodzieży. Badanie przekrojowe zostało przeprowadzone na 295 uczniach szkół średnich w wieku 15–19 lat w Japonii. Bezsenność i depresję oceniano za pomocą odpowiednio: Skali Bezsenności Ateny (AIS) i Skali Depresji Centrum Badań Epidemiologicznych (CES-D). Telefony komórkowe były własnością 98,6% studentów; 58,6% używało telefonów komórkowych przez ponad 2 godziny dziennie, a 10,5% używało ich przez ponad 5 godzin dziennie. Ogólne korzystanie z telefonu komórkowego przez ponad 5 godzin dziennie było związane z krótszym czasem snu i bezsennością (OR: 3,89 [95% CI: 1,21–12,49]), ale nie z depresją. Korzystanie z telefonu komórkowego przez co najmniej 2 godziny dziennie w serwisach społecznościowych (OR: 3,63 [1,20–10,98]) i czatach internetowych (OR: 3,14 [1,42–6,95]) było związane z wyższym ryzykiem depresji. Nadużywanie telefonu komórkowego może być związane z niezdrowymi nawykami snu i bezsennością. Ponadto nadużywanie telefonów komórkowych do korzystania z usług sieci społecznościowych i czatów online może przyczyniać się bardziej do depresji niż do wyszukiwania w Internecie, grania w gry lub oglądania filmów.”

“Niniejsze badanie wykazało, że zbyt długie godziny korzystania z telefonu komórkowego były związane z bezsennością, szczególnie u studentów korzystających z telefonów komórkowych przez 5 godzin lub dłużej dziennie w porównaniu z tymi, którzy używają telefonów komórkowych przez mniej niż 1 godzinę dziennie. Z drugiej strony nie znaleziono związku między całkowitą liczbą godzin korzystania z telefonu komórkowego, a depresją. Co ciekawe, długie godziny używania telefonu komórkowego do SNS lub czatu online były związane z depresją, szczególnie u studentów, którzy spędzili 120 minut lub dłużej na SNS i czacie online, podczas gdy godziny spędzone na korzystaniu z telefonu komórkowego do wyszukiwania w Internecie, grania w gry lub oglądania filmy nie były związane z depresją.”

To badanie wykazało, że długie godziny użytkowania telefonu komórkowego były czynnikiem ryzyka bezsenności. Sugeruje się również, że nadużywanie 5 godzin i więcej dziennie może być wskaźnikiem wyższego ryzyka bezsenności. Według naszej wiedzy istnieją tylko dwa badania badające związek między zaburzeniami snu a godzinami korzystania z telefonu komórkowego. Wśród nastolatków w Hongkongu długie godziny używania telefonu komórkowego były skorelowane z krótkim czasem snu, słabą jakością snu i nadmierną sennością w ciągu dnia [20]. Inne badanie przeprowadzone w japońskich licealistach wykazało, że długie godziny użytkowania telefonu komórkowego były związane z krótkim czasem snu i zmęczeniem [23]. Oba ustalenia potwierdzają związek między długimi godzinami korzystania z telefonu komórkowego a zaburzeniami snu, jak pokazano w tym badaniu. W tym badaniu, wśród nastolatków używających telefonów komórkowych przez 5 godzin lub dłużej dziennie, 61,3% zgłosiło spanie po godzinie 00:00, a 67,8% miało czas snu krótszy niż 6 godzin dziennie. Zatem nadużywanie telefonu komórkowego było powiązane z zaburzeniami nawyków snu, co jest znane jako czynnik ryzyka bezsenności [37]. Uważa się zatem, że nadużywanie telefonu komórkowego może powodować zaburzenia nawyków snu, przyczyniając się w ten sposób do bezsenności.”

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5551139/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *