Ronald M. Powell, Ph.D Wiadomość dla szkół oraz uczelni na temat urządzeń bezprzewodowych i zdrowia

Jeśli urządzenia bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi, są używane w twoich szkołach i na uczelniach, to zdrowie Twoich uczniów, Twojego wydziału, a także Twoich pracowników może być zagrożone. Jest to trudny problem, ale można go rozwiązać, jeśli będziesz działać.

Urządzenia bezprzewodowe przesyłają informacje za pomocą częstotliwości radiowej / promieniowania mikrofalowego. Międzynarodowa społeczność naukowa zajmująca się badaniami biomedycznymi bada wpływ biologiczny takiego promieniowania od dekad, ale bardziej intensywnie w ostatnich latach. Tysiące recenzowanych badań opublikowanych w biomedycznych czasopismach naukowych przyczyniły się do zrozumienia tego wpływu. Stwierdzono poważne skutki biologiczne. Ponadto, te efekty biologiczne są występujące na poziomach promieniowania znacznie niższych niż wcześniej rozumiano. Mówiąc wprost, światowy kryzys zdrowotny powstaje i staje się znakiem rozpoznawczym XXI wieku. Międzynarodowa społeczność naukowa zajmująca się badaniami biomedycznymi próbuje nas ostrzec; ale my w USA jeszcze nie słuchamy. Mam nadzieję, że ta wiadomość pomoże to zmienić.

Jako naukowiec wzywam do przyjrzenia się wpływowi na zdrowie wytwarzanej częstotliwości radiowej / promieniowania mikrofalowego przez urządzenia bezprzewodowe. Przykładami urządzeń bezprzewodowych budzących obawy w naszym środowisku są Wi-Fi we wszystkich jego formach; telefony komórkowe oraz wieże komórkowe (zwłaszcza te znajdujące się na terenie szkoły), telefony i komputery bezprzewodowe, komputery stacjonarne, laptopy lub tablety; bezprzewodowe nianie elektroniczne, bezprzewodowe inteligentne liczniki energii elektrycznej; nowe inteligentne urządzenia bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe (ponieważ zawsze z nich wycieka promieniowanie)

Ten kryzys jest konsekwencją wielu czynników. Tutaj jest kilka z nich:

Wszystkie żywe istoty mają charakter bioelektryczny. Dlatego elektrokardiogramy i elektroencefalogramy działają. Oczywiście mierzą małe sygnały elektryczne, które działają na serce i mózg. Krytyczne zadania wykonywane przez te małe sygnały elektryczne jak i wiele innych sygnałów elektrycznych we wszystkich żywych istotach, mogą być zakłócone przez sztuczne częstotliwości radiowe / promieniowanie mikrofalowe.

Poziom wytwarzanego przez człowieka promieniowania o częstotliwości radiowej / promieniowania mikrofalowego w naszym otoczeniu rośnie wykładniczo i już przekracza, o wiele rzędów wielkości, poziomy, na których całe życie na Ziemi ewoluowało. Mówiąc wprost, toniemy w morzu fal radiowych / mikrofalowych.

Niewidoczny charakter promieniowania o częstotliwości radiowej / mikrofalowej pozostawia społeczeństwo i decydentów nieświadomych rosnącego poziomu promieniowania wokół nich.

Prawdziwa przydatność urządzeń bezprzewodowych sprzyja zaprzeczaniu ryzyku.

Intensywna reklama, siła ekonomiczna oraz siła polityczna dochodowych gałęzi przemysłu bezprzewodowego umożliwiła im zdominowanie dialogu publicznego i panowanie nad organami regulacyjnymi oraz ustawodawczymi rządu

Obecne normy federalne dotyczące ograniczaniu narażenia ludności na promieniowanie o częstotliwości radiowej / mikrofalowej są przestarzałe i zbyt liberalne. Normy te oparte są wyłącznie na podgrzewaniu termicznym. W efekcie Rząd USA twierdzi, że jeśli nie zostaniesz ugotowany za bardzo przez promieniowanie, to nic ci nie będzie. Te federalne standardy ignorują wiele efektów biologicznych, które występują przy znacznie niższych poziomach promieniowania, pozostawiając obywateli bez ochrony.

Rządy federalne i stanowe opowiadają się za nieograniczoną ekspansją technologii bezprzewodowych, a nawet współfinansują taką ekspansję i nakazują akceptację technologii bezprzewodowej przez społeczeństwo. Działania odzwierciedlają powszechny brak zrozumienia lub umyślną ślepotę na podstawową naukę i jej konsekwencje dla zdrowia publicznego.

Niektóre z poważniejszych konsekwencji narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej / mikrofalowej (takie jak uszkodzenia DNA, rak i bezpłodność) są szczególnie nikczemne, ponieważ nie dają żadnych wczesnych sygnałów ostrzegawczych.

Inne konsekwencje narażenia dają wczesne sygnały ostrzegawcze (takie jak zaburzenia snu, bóle głowy, zmęczenie, dzwonienie w uszach, utrata pamięci, zawroty głowy, arytmia serca i wiele innych); ale te znaki też są często odrzucane, ponieważ mogą mieć także inne przyczyny, co utrudnia identyfikację prawdziwej przyczyny.

Brak rutynowego szkolenia lekarzy w zakresie biologicznych efektów promieniowania częstotliwości radiowej / mikrofal utrudnia lekarzom zidentyfikowanie przyczyn i udzielenie odpowiednich wskazówek.

Nawet świadome osoby nie mogą kontrolować swojej ekspozycji w żadnym środowisku współdzielonym z innymi, ponieważ promieniowanie wokół nich, podobnie jak bierne palenie, jest wymuszane na nich przez nieświadome osoby. Tylko rządy mogą w pełni rozwiązać ten problem, ale obecnie stanowią jego część.

Na szczęście wiele usług oferowanych przez urządzenia bezprzewodowe można realizować za pomocą znacznie bezpieczniejszych urządzeń przewodowych. Urządzenia przewodowe osiągają łączność za pomocą kabli światłowodowych, koncentrycznych lub Ethernet. Urządzenia przewodowe są szybsze, bardziej niezawodne i bezpieczniejsze cybernetycznie. Są jednak mniej mobilne, często mniej wygodne i
nieco droższe w instalacji. Ale te wady bledną w porównaniu z korzyściami płynącymi z dobrego zdrowia.

Mówiąc wprost, szkoły i uczelnie mogą chronić swoich uczniów, pracowników i wykładowców przed zagrożeniami zdrowotnymi urządzeń bezprzewodowych, w tym Wi-Fi, poprzez konwersję na bezpieczną łączność przewodową. Jeśli Twojej instytucji brakuje zasobów do wprowadzenia zmian, rozważ wyłączenie urządzeń bezprzewodowych i konwersję tak szybko, jak to możliwe. Możesz przyspieszyć naukę, nie pozostawiając po sobie śladu choroby, z których część może trwać przez całe życie.Źródło: https://www.scribd.com/document/289778053/Message-to-Schools-and-Colleges-about-Wireless-Devices-and-Health

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *