Wyrok Sądu Apelacyjnego w Turynie potwierdza: rak głowy spowodowany przez telefon komórkowy

Sąd Apelacyjny w Turynie w pełni potwierdza wyrok Sądu Ivrea z 2017 r. Na korzyść Roberta Romeo. Wyrok jest przełomowy, gdyż podważa rzekomą nieszkodliwość telefonów komórkowych oraz stawia pod znakiem zapytania sens wprowadzenie 5G, rażąco zaprzeczając tezie braku szkodliwości telefonii komórkowej. Zdaniem Trybunału „istnieje naukowe prawo obejmujące poparcie związku przyczynowego według kryteriów probabilistycznych„ bardziej prawdopodobne niż nie ”.

„Dane epidemiologiczne, wyniki eksperymentów na zwierzętach (obecnie nie
będące w przeciwieństwie do innych eksperymentów tego samego typu), czas trwania i intensywność narażenia … które mają szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę stwierdzoną – naukowo – zależność dawka-odpowiedź między narażeniem
częstotliwość radiowa telefonu komórkowego i ryzyko nerwiaka akustycznego, wraz z brakiem innego czynnika, który mógł być przyczyną choroby ”.

Cały materiał naukowy i dowodowy w sprawie został ponownie zbadany i ponownie przeanalizowany przez dwóch nowych konsultantów technicznych mianowanych przez sąd w Turynie (Carolina Marino, Angelo D’Errico). Sąd Apelacyjny w pełni przyjmuje ich wnioski i odrzuca Apel INAIL (Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), stwierdzający, że dostarczone zostały „solidne elementy do potwierdzenia przyczynowo-skutkowej roli między narażeniem na częstotliwości radiowe z telefonów komórkowych i powstałej choroby “.

Sprawa Roberto Romeo przeciwko INAIL jest zatem pierwszą w historii sądownictwa na świecie, która wydała dwa kolejne wyroki merytoryczne korzystne dla pracownika, który zachorował na nowotwór wskutek korzystania z telefonu komórkowego w pracy.

Źródło: https://oasisana.com/2020/01/14/sentenza-tribunale-torino-conferma-tumore-alla-testa-causato-da-cellulare-giudice-critica-iss-e-icnirp-conflitti-dinteressi-esclusiva-assoluta-oasi-sana/?fbclid=IwAR2WRZVfu0sbZcGaVl0jjg9suX_TFTXgvYG7zUSU5DOdZlMFwQkLejwZrg0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *