Francja nie pozwala na użytkowanie telefonów komórkowych w szkołach oraz na placach zabaw

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) zakazała w 2017 telefonów komórkowych w szkołach, w gimnazjach, a nawet na placach zabaw.

Telefony komórkowe będą zakazane w szkołach i na uczelniach (gimnazja we Francji), w tym na placach zabaw, ogłosił minister edukacji narodowej Jean-Michel Blanquer, zgodnie z artykułem opublikowanym w Le Monde. Środek został potwierdzony przez Ministra Edukacji.

Francuska Agencja ANSES w raporcie z 2016r pod tytułem: „Narażenie na częstotliwości radiowe i zdrowie dzieci” zaleciła zmiany regulacyjne w celu zapewnienia „wystarczająco dużych marginesów bezpieczeństwa” w celu ochrony zdrowia małych dzieci:

 • Wszystkie urządzenia bezprzewodowe, w tym tablety, telefony bezprzewodowe, zabawki zdalnie sterowane, zabawki bezprzewodowe, nianie i bransoletki do nadzoru, powinny podlegać tym samym obowiązkom regulacyjnym co telefony komórkowe.
 • Zgodność z regulacyjnymi limitami narażenia należy przełożyć na sposoby, w jakie urządzenia są zwyczajowo używane, takie jak np. ustawienie w kontakcie z ciałem.
 • Wartości graniczne narażenia na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej powinny zostać zaostrzone, aby zapewnić wystarczająco duże marginesy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa całej populacji, w szczególności zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
 • Poleganie na specyficznym współczynniku absorpcji (SAR) w celu ustalenia limitów narażenia ludzi powinno zostać poddane ponownej ocenie i powinno być zastąpione przez opracowanie wskaźnika do oceny rzeczywistej ekspozycji użytkowników telefonów komórkowych, który ma zastosowanie w różnych warunkach: typ sygnału, dobry lub zły odbiór, tryb użytkowania (połączenie, ładowanie danych itp.), jak urządzenie lokalizujące jest używane na ciele.

Dodatkowe prawa jak Ustawodawstwo krajowe z 2015 r. – „Ustawa o trzeźwości, przejrzystości, informacji i konsultacjach dotyczących narażenia na fale elektromagnetyczne”. zakazuje:

 • WiFi zabronione w przedszkolach: WIFI i urządzenia bezprzewodowe zostaną zbanowane w „miejscach przeznaczonych na dom, odpoczynek i zajęcia dla dzieci poniżej 3 lat”.
 • Wi-Fi jako „WYŁĄCZONE.” Jako domyślne, aby zminimalizować ekspozycję w szkołach: W szkołach podstawowych routery WIFI powinny być wyłączone, gdy nie są używane.
 • Szkoły zostaną poinformowane: Zarząd szkoły powinien zostać poinformowany o instalacji nowego sprzętu technicznego.
 • Sprawdzona zostanie zgodność emisji z wieży komórkowej: dekret określi granice emisji urządzeń do komunikacji elektronicznej lub transmisji, na które narażona jest publiczność.
 • Obywatele będą mieli dostęp do pomiarów promieniowania środowiskowego / wieży komórkowej w pobliżu domów: Każdy mieszkaniec może uzyskać dostęp do wyników pomiarów swojej przestrzeni życiowej.
 • Mapy anten komórkowych dla kraju: Opis i mapa miejsc o nietypowych (wyższych niż limity) miejscach będą wprowadzane w regularnych odstępach czasu, z kontynuacją działań podjętych w celu ograniczenia narażenia. Mapa wszystkich anten zostanie opracowana dla każdego miasta.
 • Ciągła ocena skutków zdrowotnych: Krajowa Agencja Radiofrekwencji będzie odpowiedzialna za nadzór i czujność, ocenę potencjalnych zagrożeń i prowadzenie badań naukowych, w tym informacji o skutkach zdrowotnych.
 • Opis promieniowania SAR Wymagany: wartość SAR telefonów komórkowych musi być wyraźnie wskazana na opakowaniu.
 • Informacje na temat zmniejszania narażenia Obowiązkowa: Informacje na temat sposobów zmniejszenia narażenia zostaną szczegółowo przedstawione w treści pakietu telefonu komórkowego.
 • Hotspoty WIFI będą oznaczone: Miejsca, w których zapewniona jest sieć WIFI, powinny być wyraźnie oznaczone piktogramem.
 • Reklamy muszą polecać urządzenia zmniejszające narażenie na promieniowanie mózgu: reklama telefonów komórkowych powinna wyraźnie wskazywać na zalecenie zestawu głośnomówiącego w celu ochrony głowy użytkownika i będzie ono zawarte w pakiecie. Reklamy telefonów komórkowych bez takiego zestawu są zabronione. Firmy naruszające prawo zostaną ukarane grzywną w wysokości 75 000 euro.
 • Należy zapewnić dzieciom ochronę: Na życzenie kupującego należy zapewnić sprzęt zmniejszający narażenie na promieniowanie telefonu komórkowego w przypadku dzieci w wieku poniżej 14 lat.
 • Społeczeństwo zostanie poinformowane: w ciągu roku zostanie ustanowiona polityka informowania o świadomości i informacji na temat odpowiedzialnego i rozsądnego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń emitujących częstotliwości radiowe.
 • Raport elektrowrażliwości który należy złożyć: w ciągu roku zgodnie z prawem Parlament musi zostać przekazany parlamentowi raport na temat elektrowrażliwości.

Źródło: https://www.lemonde.fr/education/article/2017/12/10/plus-de-telephones-portables-dans-les-ecoles-et-colleges-a-la-rentree-2018-annonce-le-ministre-de-l-education-nationale_5227485_1473685.html
https://www.anses.fr/en/system/files/AP2011sa0150RaEN.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2065.asp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *