Doktorzy w Niemczech protestują przeciwko 5G

Grupa lekarzy w Sztutgarcie w Niemczech wyraziła swój protest przeciwko wprowadzeniu technologii 5G: “Wzywamy do strategii prewencyjnych w celu ochrony ludności, dalszych potrzeb badawczych i moratorium na rozwój mobilnej telekomunikacji 5G ”, powiedziała Cornelia Mästle, lekarz chorób wewnętrznych oraz kardiologii z Winterbach.”

Pacjenci reagują na elektrosmog
„W naszych praktykach spotykamy coraz więcej pacjentów, którzy są nadwrażliwi na elektrosmog” – powiedział Jörg Schmid, specjalista od psychiatrii i psychoterapii w Stuttgarcie. Objawy kliniczne obejmowały bóle głowy, szumy uszne, trudności z koncentracją i zaburzenia rytmu serca. I nawet jeśli nie udowodniono bezpośredniego związku między promieniowaniem telefonu komórkowego a rakiem, istnieje obecnie wiele naukowo uzasadnionych dowodów na promujące działanie promieniowania na raka. Mästle zażądał aby uwarunkowano wprowadzenie 5G tylko wtedy, gdy jego jeśli bezpieczeństwo technologii zostanie udowodnione.

Zdj. Photo: Lichtgut / Leif Piechowski

Ulrich Arndt, szef Biura ds. Działań Obywatelskich przyjął list od lekarzy, ale grupa ta dodatkowo wolała publicznie zademonstrować swoje stanowisko wobec wprowadzenia 5G.

Źródło: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.18d9e428-36dc-4cab-ac71-b5af2cce9140.html?fbclid=IwAR3aaip_-nCZXTWXzGKwhPRqtFkytmptJZImGkjpGdFa4xfYvg-vR7Ew_5c

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *