IARC grupa doradcza dla Światowej Organizacji Zdrowia zaleca przegląd klasyfikacji kancerogenności promieniowania telefonów komórkowych oraz transmisji radiowej częstotliwości jako wysoki priorytet

Międzynarodowej Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jako grupa doradcza Światowej Organizacji Zdrowia wydała nowe zalecenia, które ponownie oceniają jako „wysoki priorytet” ryzyko powstania nowotworów w wyniku promieniowania o częstotliwości radiowej (RF). To promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe, wieże komórkowe, Wi-Fi oraz urządzenia bezprzewodowe. „Niezależna grupa międzynarodowych ekspertów zadaje pytanie: czy obecne badania naukowe dowodzą, że promieniowanie telefonów komórkowych oraz bezprzewodowe powodują raka?” Wyjaśniła dr Devra Davis MPH, prezes EhTrust.

Grupa doradcza IARC złożona z 29 naukowców z 18 krajów spotkała się w marcu 2019 r., aby zarekomendować priorytety programu Międzynarodowej Agencji Badań Monografii Raka w latach 2020–2024. Grupa rozpatrzyła 170 agentów i podzieliła ich na niski, średni i wysoki priorytet. Promieniowanie o częstotliwości radiowej zostało wymienione w grupie „o wysokim priorytecie” i zostało polecone ze względu na nowe wyniki badań.

Zalecenia zostały opublikowane w The Lancet Oncology 18 kwietnia 2019 r. „Raport grupy doradczej zalecającej priorytety monografii IARC w latach 2020–2024” wyjaśnia zalecenie w części „Promieniowanie niejonizujące (częstotliwość radiowa) i wyjątkowo niskie częstotliwościowi pola magnetycznego ”(strona 148). Fragmenty obejmują:

  • „Narażenie ludzi na działanie fal radiowych może nastąpić w wyniku korzystania z urządzeń osobistych (np. Telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych i Bluetooth) oraz ze źródeł środowiskowych, takich jak stacje bazowe telefonów komórkowych, anteny nadawcze i zastosowania medyczne.”
  • „Od czasu poprzedniej oceny monografii IARC opublikowano nowe dane dotyczące zwierząt doświadczalnych poddanych narażeniu na promieniowanie fal radiowych. W dużym badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Program Toksykologiczny Stanów Zjednoczonych stwierdzono zwiększone ryzyko złośliwych nerwiaków osłonkowych serca u samców szczurów z wysoką ekspozycją na promieniowanie o częstotliwości radiowej na częstotliwościach używanych przez telefony komórkowe, a także możliwe podwyższone ryzyko niektórych rodzajów guzów w mózgu i nadnercza, ale brak zwiększonego ryzyka u myszy lub samic szczurów (NTP, 2018a, b).
  • Inne badanie na zwierzętach doświadczalnych wykazały również wzrost krwiaków serca u wysoce narażonych samców szczurów i możliwy wzrost glejaków u samic szczurów (Falcioni i in., 2018). ”

Osiem lat temu, 31 maja 2011 r., IARC sklasyfikował pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi (grupa 2B), w dużej mierze na podstawie badań na ludziach, którzy stwierdzili zwiększone ryzyko wystąpienia glejaka, złośliwego typu raka mózgu przy długotrwałym korzystaniu z telefonu bezprzewodowego. Komunikat prasowy z 2011 r. Cytuje badania, które wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia glejaków „w najwyższej kategorii ciężkich użytkowników”. W tym badaniu „ciężcy użytkownicy” korzystali średnio 30 minut dziennie przez okres 10 lat z telefonu.

Dyrektor IARC, Christopher Wild, cytował w wydaniu z 2011 r. zalecającym zmniejszenie narażenia na promieniowanie telefonu komórkowego: „Biorąc pod uwagę potencjalne konsekwencje tej klasyfikacji i ustaleń dla zdrowia publicznego ważne jest, aby przeprowadzić dodatkowe badania nad długoterminowym, intensywnym użytkowaniem telefonów komórkowych.”

Na podstawie aktualnych badań nad promieniowaniem częstotliwości radiowej u ludzi oraz zwierząt, kilku naukowców opublikowało badania stwierdzające, że jeśli IARC miałaby ponownie ocenić RF, stwierdziliby, że RF jest czynnikiem rakotwórczym dla ludzi (Hardell i Carlberg 2017, Peleg i in., 2018, Miller i in. 2018).

Źródło: https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *