Niebieskie światło ekranów jest toksyczne dla oczu, ostrzega Francuska Agencja Zdrowia

14.05.2019 Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) opublikowała nowy raport przeglądający dowody naukowe dotyczące wpływu na zdrowie, w tym utraty wzroku i zniszczonego snu z powodu niebieskiego światła emitowanego przez światła LED oraz ekrany telefonów komórkowych, laptopów oraz urządzeń cyfrowych.

„Nowe dane naukowe potwierdzają wyniki z 2010 roku dotyczący toksyczności niebieskiego światła dla oczu, co może prowadzić do pogorszenia wzroku. Wykazują krótkoterminowe skutki fototoksyczne związane z ostrym narażeniem i skutki długoterminowe związane z przewlekłym narażeniem, które zwiększają ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. ”

Raport stwierdza, że ​​obecne limity promieniowania optycznego ICNIRP nie są ochronne w odniesieniu do tych uderzeń i cytuje badania łączące ekspozycję niebieskiego światła na uszkodzenie siatkówki oka i zaburzenia rytmu snu. ANSES podkreśla również, że dzieci są szczególnie wrażliwą populacją, ponieważ ich oczy wciąż dojrzewają i nie są w stanie odfiltrować niebieskiego światła tak bardzo, jak dorośli. ANSES zakłada, że ​​może to prowadzić do zwiększonego ryzyka związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej (AMD) po przewlekłej ekspozycji na niebieskie światło. AMD jest główną przyczyną poważnej utraty wzroku u osób dorosłych w wieku powyżej 50 lat.

Ocena eksperta ANSES pokazuje, że nawet bardzo niski poziom ekspozycji na niebieskie światło wieczorem lub w nocy zaburza rytmy biologiczne, a tym samym sen. Agencja zaleca ograniczenie korzystania z urządzeń LED o najwyższej zawartości niebieskiego światła, szczególnie dla dzieci i kobiet w ciąży, oraz maksymalne zmniejszenie zanieczyszczenia światłem w celu ochrony środowiska oraz ochrony społeczeństwa.

Fragmenty raportu obejmują:

„Agencja potwierdza toksyczność niebieskiego światła dla siatkówki i podkreśla wpływ na biologiczny rytm, zakłócenia snu związane z ekspozycją na niebieskie światło wieczorem lub w nocy, szczególnie za pomocą ekranów, a zwłaszcza u dzieci”.

„Ilość światła odbieranego przez siatkówkę w niebieskim pasku może być duża i mieć działanie fototoksyczne na oko oraz zakłócające rytmy biologiczne”.

„Większość dostępnych badań naukowych pokazuje, że regulacja snu rytmu dobowego jest zakłócona przez niebieskie światło. Dowody przedstawione na podstawie badań przeprowadzonych na ludziach są wystarczające, aby stwierdzić, że ekspozycja na światło bogate w błękit podczas wieczoru ma udowodniony wpływ na opóźnienie wystąpienia snu oraz czas trwania i jakość snu.

Zalecenia ANSES dotyczące ograniczenia narażenia populacji na niebieskie światło.

 • Preferuj „ciepłe białe” oświetlenie domowe (temperatura barwy poniżej 3000 K).
 • Ograniczenie narażenia ludzi – w szczególności dzieci – na bogate w niebieskie światło ekrany LED (telefony komórkowe, tablety, komputery itp.) Przed snem i nocą.
 • Tworzenie chronionych przestrzeni bez sztucznego oświetlenia.
 • Zalecenia dla pracodawców dotyczące ochrony pracowników przed fototoksycznymi skutkami niebieskiego światła poprzez ograniczenie narażenia pracowników na te źródła światła i informowanie ich o powiązanych zagrożeniach.
 • Zalecenia dotyczące ochrony kobiet w ciąży: „Biorąc pod uwagę wpływ obserwowany na rozwój płodu u zwierząt związany z narażeniem matki na światło w nocy, CES zaleca ograniczenie narażenia kobiet w ciąży na światło w nocy.
 • Na podstawie danych badawczych zidentyfikowano kilka podatnych grup populacji: niemowlęta, dzieci, młodzież i młodzi dorośli, osoby z chorobami oczu (suche oko, ARMD, jaskra, retinopatia itp.); osoby z zaburzeniami ruchowymi lub poznawczymi, które zmniejszają zdolność unikania lub podejmowania decyzji w przypadku nadmiernie intensywnego światła; osoby przyjmujące leki fotouczulające lub narażone na zanieczyszczenia fotouczulające, a także pracownicy nocni i inni specjaliści o potencjalnie wysokiej ekspozycji na oświetlenie LED (chirurdzy, dentyści, specjaliści od oświetlenia, dystrybutorzy oświetlenia, artyści, osoby pracujące w obiektach sportowych, osoby pracujące w rolno-spożywczym obiekty wykorzystujące diody LED (szklarnie, akwakultura itp.).
 • Zmiana limitów ekspozycji na promieniowanie optyczne zaproponowana przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), aby limity uwzględniały chroniczne narażenie i były wystarczająco zabezpieczone przed zagrożeniami fototoksycznymi.
 • Dostosowanie nowych ram regulacyjnych dla wszystkich systemów LED
 • Ogranicz sprzedaż LED-ów ogółowi społeczeństwa osobom z grup podwyższonego ryzyka.
 • Ogranicz natężenie od świateł pojazdów, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo na drodze.
 • Zminimalizuj czasową modulację światła emitowanego przez wszystkie źródła światła (oświetlenie, ekrany, inne obiekty LED).
 • Ustanowienie standardów dla sprzętu ochronnego mającego chronić konsumentów przed niebieskim światłem, takim jak soczewki blokujące niebieskie światło, ochronne okulary i osłony ekranu komputera.
 • ANSES stwierdził, że wiedza naukowa konsekwentnie pokazuje wzrost śmiertelności i spadek różnorodności gatunków zwierząt i roślin związanych z oświetleniem nocnym i diodami LED. Należy wzmocnić przepisy ograniczające zanieczyszczenie światłem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo publiczne.

Raport francuskiej agencji ds. Żywności, środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy Linki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *