Narodowy Instytut Zdrowia NTP: niszczenie DNA z promieniowania fal radiowych od telefonów komórkowych

Narodowy Instytut Zdrowia Narodowy Program Toksykologii z USA zaktualizował stronę internetową dotyczącą promieniowania z telefonów komórkowych. Uszkodzenia DNA u szczurów i myszy wywołane są przez promieniowanie częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych

Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) zaktualizował swoją stronę internetową dotyczącą promieniowania telefonów komórkowych. Strona zawiera teraz opublikowane wyniki badań uszkodzeń DNA u szczurów oraz myszy. Ponadto strona ma obszerną sekcję Q & A.

Uwaga: naukowiec National Toxicology Program, Michael Wyde, niedawno przedstawił komisji New Hampshire efekty zdrowotne 5G i stwierdził, że „wiele osób uważa, że ​​dopóki nie podgrzejesz tkanek, nie będziesz widzieć efektów zdrowotnych z fal radiowych. To badanie obala ten mit, ​​ponieważ nie ma przegrzania, ale widzieliśmy szkody. ”(Protokół z New Hampshire Commission )

Strona internetowa NTP zawiera teraz ostatnią publikację dotyczącą uszkodzeń DNA spowodowanych promieniowaniem telefonu komórkowego.
Smith-Roe SL, Wyde ME, Stout MD, Winters JW, Hobbs CA, Shepard KG, Green AS, Kissling GE, Shockley KR, Tice RR, Bucher JR, Witt KL. Ocena genotoksyczności promieniowania o częstotliwości radiowej telefonu komórkowego u samców i samic szczurów i myszy po ekspozycji podchronicznej. Environ Mol Mutagen. 2019. https://doi.org/10.1002/em.22343

Strona internetowa NTP stwierdza teraz: „NTP przeprowadziło dwuletnie badania toksykologiczne na szczurach i myszach, aby pomóc w wyjaśnieniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, w tym ryzyka raka, wynikających z narażenia na promieniowania fal radiowych, takiego jak stosowane w telefonach komórkowych 2G i 3G, które działają w zakresie częstotliwości od około 700 do 2700 megaherców (MHz). Zostały one opublikowane jako raporty techniczne w listopadzie 2018 r.

Co ustaliły badania?

Badania NTP wykazały, że wysoka ekspozycja na fale radiowe (900 MHz) stosowane przez telefony komórkowe była związane z:

 • Wyraźne dowody guzów w sercach samców szczurów. Nowotwory były złośliwymi nerwiakami osłonkowymi.
 • Niektóre dowody guzów mózgu u samców szczurów. Nowotwory były złośliwymi glejakami.
 • Niektóre oznaki guzów w nadnerczach samców szczurów. Nowotwory były łagodnym, złośliwym lub złożonym połączonym guzem chromochłonnym.

Nie było jasne, czy guzy zaobserwowane w badaniach były związane z ekspozycją na RFR u samic szczurów (900 MHz) oraz u samców i samic myszy (1900 MHz).

Wyniki oparte są na czterech kategoriach dowodów NTP, że substancja może powodować raka: jasne dowody (najwyższy), niektóre dowody, niejednoznaczne dowody, brak dowodów (najniższy).

W ramach kontynuacji NTP przedłożył rękopis zaakceptowany do publikacji w październiku 2019 r., W którym oceniono uszkodzenie DNA w trzech regionach mózgu, wątroby i komórek krwi u szczurów oraz myszy, które zostały usunięte w wcześniejszym punkcie czasowym z trwającego 2- rocznego badania toksykologicznego. Uszkodzenia DNA, jeśli nie zostaną naprawione, mogą potencjalnie prowadzić do nowotworów. Ta praca została również uwzględniona w opublikowanych raportach technicznych NTP, ale badanie to zawiera analizy danych jako informacje pomocnicze nieuwzględnione w raportach technicznych.

Naukowcy z NTP odkryli, że ekspozycja na promieniowanie fal radiowych była związana ze wzrostem uszkodzeń DNA. W szczególności odkryli, że narażenie na fale radiowe było powiązane ze znacznym wzrostem uszkodzenia DNA w:

 • kora czołowa mózgu u samców myszy,
 • komórki krwi samic myszy i
 • hipokamp samców szczurów.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, czy uszkodzone DNA doprowadzi do nowotworów. NTP planuje przeprowadzić dodatkowe badania, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak promieniowanie fal radiowych może powodować uszkodzenie DNA. Można zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych badań i programu badań fal radiowych z telefonów komórkowych NTP.

Jakie są przyszłe plany NTP dotyczące badań fal radiowych z telefonów komórkowych i technologii bezprzewodowej 5G?

5G to nowa technologia, która ostatecznie wyprzedzi istniejące technologje 2G, 3G i 4G. W międzyczasie ludzie będą nadal narażeni na fale radiowe w zakresie 700–2700 MHz. Po wdrożeniu sieci 5G niektóre sygnały używane przez sieć 5G będą wykorzystywać te same niższe częstotliwości, co starsza technologia badana wcześniej przez NTP, ale sieć 5G będzie również wykorzystywać wyższe częstotliwości – do 60 Ghz – zwiększając ekspozycję użytkowników w ten sposób na sieć bezprzewodową do znacznie szerszego spektrum częstotliwości. Wyższe częstotliwości, znane jako fale milimetrowe, mogą szybko przesyłać ogromne ilości danych dzięki zwiększonej pojemności sieci w porównaniu z obecnymi technologiami. Fale milimetrowe nie przemieszczają się tak daleko i nie penetrują ciała tak głęboko, jak fale o niższych częstotliwościach. Fale milimetrowe najprawdopodobniej nie przenikną głębiej niż skóra, podczas gdy wykazano, że niższe częstotliwości przenikają co najmniej trzy do czterech cali wgłąb ludzkiego ciała.

NTP ocenia obecnie istniejącą literaturę dotyczącą wyższych częstotliwości przeznaczonych do zastosowania w sieci 5G i pracuje nad lepszym zrozumieniem biologicznych podstaw odkryć powstania nowotworów zgłaszanych we wcześniejszych badaniach PEM z technologii 2G i 3G. Ponadto trwają prace nad opracowaniem mniejszych komór ekspozycji na PEM na potrzeby dodatkowych badań krótkoterminowych, których wypełnienie zajmie tygodnie czy miesiące, a nie lata. System naświetlania jest również zaprojektowany tak, aby mógł przeprowadzać badania z różnymi częstotliwościami PEM i modulacjami, aby nadążać za zmieniającymi się technologiami w branży telekomunikacyjnej.

NTP ma również na celu powtórzenie badań w mniejszych komorach narażenia na PEM i identyfikację biomarkerów uszkodzeń spowodowanych narażeniem na PEM. Biomarkery byłyby mierzalnymi zmianami fizycznymi, takimi jak zmiany molekularne, które można zaobserwować w krótszym czasie niż potrzebnym na rozwój raka, a które mogą być przewidzieć chorobę. Jeśli naukowcy będą w stanie lepiej zrozumieć zmiany biologiczne u zwierząt, będą wiedzieć więcej o tym, czego szukać u ludzi. Dodatkowe badania mogłyby również określić, czy na zachowanie zwierząt ma wpływ ekspozycja na PEM. ”

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi

P: Jak odkrycie raka u samców szczurów przekłada się na to, co możemy zobaczyć u ludzi?
A: NTP stwierdza, że ​​wyniki tych badań wskazują na związek między ekspozycją na promieniowanie fal radiowych o częstotliwości radiowej (RFR) w komórkach a nowotworami serca. Odkrycia te zostały również poparte innymi zmianami przedrakowymi, zwanymi kardiomiopatią, w tkance serca. Rodzaj zaobserwowanego raka mózgu jest podobny do rodzaju guza mózgu związanego z intensywnym używaniem telefonu komórkowego w niektórych badaniach na ludziach. Mimo to zaobserwowane efekty były stosunkowo rzadkie. Rak serca obserwowano u około 2% szczurów, które były narażone na niższy poziom fal. Rak serca obserwowano u 5–6% szczurów narażonych na wyższy poziom mocy – czterokrotnie wyższy niż maksymalna ekspozycja u ludzi.

P: Czy fakt, że zwierzęta były narażone na promieniowanie na całym ciele (w przeciwieństwie do ludzi, którzy wystawiają tylko niektóre części ciała na telefony komórkowe) i przez dłuższy czas niż ludzie zwykle używają telefonu, utrudnia lub uniemożliwia ekstrapolację tych wyników dla zdrowia ludzkiego ?
Odp .: Badania NTP przeprowadzono z ekspozycjami na całe ciało, aby ocenić potencjalne zagrożenie ekspozycją na całe ciało, a nie tylko poszczególne regiony. Umożliwiło to naukowcom zidentyfikowanie poszczególnych narządów, które mogą być bardziej narażone na potencjalne skutki PEM, jak miało to miejsce w sercach samców szczurów. Podczas ekstrapolacji badań na zwierzętach z ocenę ryzyka u ludzi pod kątem skutków PEM wiele komplikujących czynników utrudnia ocenę narażenia, w tym różne sposoby korzystania z telefonów komórkowych w normalnych warunkach użytkowania, takich jak Bluetooth lub zestaw głośnomówiący, lub urządzenie bezpośrednio przy uchu. Obejmuje to również różnice w indywidualnej ekspozycji z powodu różnic w sile sygnału w zależności od lokalizacji. Podczas ekstrapolacji z wysoce kontrolowanych badań na zwierzętach laboratoryjnych na mniej uporządkowany scenariusz narażenia, który występuje u ludzi, należy zająć się wieloma czynnikami i tych wyników nie należy bezpośrednio ekstrapolować na użycie telefonu komórkowego przez człowieka.

P: Dlaczego tak trudno jest zrozumieć wpływ urządzeń emitujących promieniowanie na zdrowie ludzi?
Odp .: Badanie PEM jest skomplikowane. Oprócz toksykologów, statystyków, genetyków, patologów i personelu opieki nad zwierzętami, naukowcy NTP współpracowali z inżynierami elektroniki oraz ekspertami w dziedzinie PEM, aby zaprojektować i zbudować systemy narażenia oraz monitorować narażenia zastosowane w tych badaniach. Celem było określenie, jakie skutki zdrowotne można potencjalnie zaobserwować u ludzi. Badania te, miejmy nadzieję, pomogą innym naukowcom mieć pewne pomysły na temat tego, na co należy uważać u ludzi, ponieważ nasze ekspozycje na PEM zmieniają się z czasem. Właśnie dlatego NTP prowadzi badania toksykologiczne – aby dać innym badaczom punkt wyjścia.

P: Jaki problem badają naukowcy, który jest najbardziej niepokojący z punktu widzenia zdrowia publicznego?
Odp .: W przeszłości największe obawy koncentrowały się na potencjalnym wpływie na zdrowie fal radiowych z telefonu komórkowego w mózgu u ludzi. Obawy te wynikały z faktu, że ludzie korzystali z telefonów komórkowych blisko głowy. Jednak z biegiem lat, gdy urządzenia stały się bardziej wydajne, z większą łącznością przy większej prędkości, sposób, w jaki konsumenci korzystają z ich urządzeń, ewoluował. Telefony komórkowe nie są już używane wyłącznie do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych, co oznacza, że ​​urządzenia mogą być trzymane w miejscach innych niż głowa.

P: Czy istnieje sposób na przeliczenie stopnia narażenia samców szczurów, u których rozwinęły się nowotwory, na to, na co ludzie mogą być narażeni?
Odp .: Ekstrapolacja wyników NTP na ludzi nie jest prosta, a badania nie zostały zaprojektowane w tym celu. Celem było raczej sprawdzenie, czy narażenie na PEM może wywoływać skutki biologiczne na poziomach narażenia, które nie podnosiły znacząco temperatury ciała zwierząt. Aktualne limity PEM dotyczące narażenia ludzi od Federalnej Komisji Łączności (FCC) i Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w przypadku korzystania z telefonu komórkowego nakazują, aby temperatura tkanki w pobliżu telefonu nie wzrosła o więcej niż 1 stopień Celsjusza.

P: Dlaczego zaobserwowano więcej raka u samców szczurów niż u samic szczurów?
Odp .: Naukowcy NTP nie są pewni, dlaczego samce szczurów wydają się być bardziej narażone na rozwój nowotworów niż samice szczurów.

P: Jeśli badania nad uszkodzeniem DNA zostały uwzględnione w raportach technicznych, dlaczego NTP opublikowało odrębne badanie dotyczące tych ustaleń?
Odp .: Samodzielne badanie dostarcza więcej informacji na temat analizy danych dotyczących uszkodzeń DNA w sekcji Informacji dodatkowych. Wnioski z samodzielnego badania są takie same jak wnioski z raportów technicznych.

P: W jaki sposób NTP bada ilość uszkodzeń DNA w komórce i jakie są implikacje wyników tego rodzaju eksperymentu?
Odp .: Aby zbadać uszkodzenie DNA, NTP zastosował test zwany testem kometowym, znanym również jako test elektroforezy na pojedynczej komórce żelowej. Ten eksperyment zapewnia ogólne wskazanie uszkodzenia DNA w komórce. Komórki mają wiele enzymów, które naprawiają DNA, więc ilość uszkodzeń DNA, które zaobserwowano jednocześnie, zależy od tego, ile szkód zostało początkowo spowodowanych oraz jak szybko i skutecznie komórka może naprawić uszkodzenie. Hipotetycznie komórka może naprawić wszystkie obrażenia lub może doświadczyć tak wielu obrażeń, że umrze. W obu tych scenariuszach uszkodzenie DNA jest wyeliminowane. Jeśli jednak uszkodzenie DNA nie zostanie naprawione lub zostanie naprawione, ale nieprawidłowo, wówczas gdy komórka się podzieli, komórki potomne mogą mieć uszkodzone obszary w DNA, które potencjalnie mogą prowadzić do nowotworów. NTP nie przeprowadziło badania przebiegu czasowego, więc nie wiedzą, czy komórki byłyby w stanie naprawić wszystkie uszkodzenia, a zatem ryzyko wystąpienia potencjalnej komórki rakowej byłoby mniejsze. Naukowcy z NTP dowiedzieli się, że narażenie na PEM prowadzi do uszkodzenia DNA w warunkach badania, ale nie znają mechanizmu, dzięki któremu RFR spowodował uszkodzenie DNA.

P: Czy zauważono jakieś korzyści zdrowotne wynikające z kontaktu z PEM telefonu komórkowego?
Odp .: Co ciekawe, ekspozycja na RFR wydłużyła życie samców szczurów, chociaż naukowcy NTP nie są jeszcze pewni, dlaczego. Zauważyli, że narażenie na PEM telefonu komórkowego wydaje się zmniejszać przewlekłą chorobę nerek u starzejących się samców szczurów, co często jest przyczyną naturalnej śmierci zwierząt.

P: W jaki sposób narażenie zwierząt w tym badaniu odnosi się do narażenia ludzi z nowoczesnych telefonów komórkowych?
Odp .: Główną różnicą jest to, że w badaniach zwierzęta były narażone na całe ciało, w przeciwieństwie do narażenia ludzi, które zazwyczaj pochodzi z jednego miejsca narażenia w bardziej zlokalizowanym obszarze. Większość wcześniejszych badań koncentrowała się na ekspozycji na mózg, ale badacze NTP chcieli upewnić się, że rozważają wpływ na całe ciało, zwłaszcza że ludzie nie trzymają swoich telefonów przy głowie przez dłuższy czas.

P: Czy wyniki można bezpośrednio ekstrapolować na ludzi?
Odp .: Są na to dwa sposoby. Czy dotyczą one bezpośrednio? Nie. Istnieją różnice między sposobem, w jaki zwierzęta były narażone na PEM w badaniach, a doświadczeniem narażenia przez osobę, która używa telefonu komórkowego. Z drugiej strony niektóre nowotwory u narażonych zwierząt były również obserwowane u ludzi, więc mogą mieć znaczenie.

P: Czy zmienić sposób korzystania z telefonu komórkowego lub co jest polecane rodzinie?
Odp .: Naukowcy z NTP stali się bardziej świadomi , ale większość tak naprawdę nie zmieniła swoich nawyków. Jeśli ludzie są zaniepokojeni ich narażeniem, mogą zastosować się do wskazówek FDA dotyczących ograniczenia narażenia na PEM telefonu komórkowego:

 • Zmniejsz ilość czasu spędzonego na korzystaniu z telefonu komórkowego i
 • Użyj trybu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego, aby zwiększyć odległość między głową, a telefonem komórkowym.

Metody badawcze

P: Ile kosztowało badanie? Dlaczego tak długo to trwało?
Odp .: Badanie kosztowało 30 milionów dolarów i zajęło około 10 lat. Zajęło to sporo czasu, ponieważ NTP najpierw oceniła istniejące badania tego tematu, a następnie postanowiła zaprojektować nowy system do ekspozycji szczurów i myszy na PEM telefonu komórkowego. Ten nowy system poprawił to, co było już wtedy używane. Naukowcy z NTP przeprowadzili wstępne badania testujące wzrost temperatury ciała lub jawną toksyczność, zanim w końcu dotarli do dwuletnich badań toksyczności na szczurach i myszach. Następnie ocenili 40 tkanek od prawie 3000 zwierząt pod kątem raka i innych zmian tkanek, a następnie dokonali analizy statystycznej i sporządzili raporty.

P: Czy można coś powiedzieć więcej o tym, jak przeprowadzono badania?
Odp .: Badania przeprowadzono w trzech etapach. Po pierwsze, ponieważ promieniowanie o częstotliwości radiowej wytwarza ciepło po absorpcji przez organizm, NTP przeprowadziło badania pilotażowe w celu ustalenia poziomów ekspozycji, które nie przekraczają zdolności zwierząt do utrzymania normalnej temperatury ciała. Następnie naukowcy przeprowadzili krótkotrwałe badania w celu ustalenia poziomów ekspozycji, które nie wpłynęły na normalny wzrost i rozwój szczurów i myszy. W końcu przeprowadzili badania, w których ciężarne szczury oraz ich potomstwo oraz młode dorosłe myszy były narażone na promieniowanie o częstotliwości radiowej przez większą część ich naturalnego życia lub około dwóch lat.

P: Gdzie przeprowadzono badania?
Odp .: NTP przeprowadziło badanie w Illinois Institute of Technology Research Institute w Chicago, Illinois.

P: Jak można opisać komory pogłosowe zastosowane w badaniu.
Odp .: Komory pogłosowe używane do ekspozycji szczurów i myszy na PEM telefonu komórkowego zostały opracowane przez National Institute for Standards and Technology (NIST), a następnie zaprojektowane i przetestowane przez NIST i Foundation for Research on Information Technologies in Society (IT’IS Foundation ) w Zurychu w Szwajcarii. Zastosowany system komory pogłosowej pozwolił na długotrwałe codzienne narażenie na swobodnie żyjące gryzonie, zmniejszając ryzyko nagrzewania się i stresu, podobnie jak w ograniczonych systemach narażenia zwierząt używanych przez innych.

P: Jakie były mocne strony badań?
Odp .: Główną zaletą badania jest to, że naukowcy z NTP mieli lepszą kontrolę ekspozycji na PEM. To jeden z powodów, dla których tyle czasu spędzili nad systemem ekspozycji, aby upewnić się, że testują to, co chcieli przetestować.

P: Jakie są ograniczenia badań?
Odp .: To badanie miało znacznie mniej ograniczeń niż wiele wcześniejszych badań przeprowadzonych na ten temat. Głównym ograniczeniem było nieoczekiwane stwierdzenie dłuższej długości życia wśród narażonych samców szczurów, ale można to wytłumaczyć obserwowanym jednoczesnym spadkiem przewlekłych problemów z nerkami, które często są przyczyną śmierci szczurów.

P: Dokładnie na ile promieniowania były narażone zwierzęta i przez jaki okres czasu?
Odp .: W badaniach przewlekłych NTP szczury były narażone na działanie między 1,5 a 6 watów promieniowania na kilogram masy ciała (W / kg) przez dwa lata. W badaniach na myszach zwierzęta były narażone na działanie między 2,5 a 10 W / kg przez dwa lata. Były to ekspozycje na całe ciało, więc zwierzęta były równomiernie eksponowane na całym ciele.

P: Jaka jest różnica między modulacjami CDMA i GSM?
Odp .: CDMA i GSM to dwa popularne sposoby przesyłania sygnałów z telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Istnieją znaczne różnice w strukturze sygnału, które mogą powodować różne ekspozycje na PEM telefonu komórkowego, więc NTP chciał wystawić zwierzęta na oba modulacje. CDMA przesyła dane małymi bitami przez szereg dyskretnych częstotliwości dostępnych do użycia w dowolnym momencie w określonym zakresie, formę transmisji znaną jako widmo rozproszone o bezpośredniej sekwencji. Modulacja sygnału CDMA oparta jest na separacji z podziałem kodu stacji mobilnych, a także stacji bazowych. GSM, który został opracowany w celu ustanowienia standardu cyfrowego w całej Europie, umożliwia transmisję podstawowych usług danych, takich jak krótka wiadomość tekstowa (SMS), ale nie dużych pakietów danych, takich jak dostęp do Internetu i przesyłanie strumieniowe wideo.

P: Czy przeglądy patologii były ślepej próby? Jak radzono sobie z tym?
Odp .: Tak, ocenę patologii PEM na szczurach i myszach przeprowadzono zgodnie ze standardowymi praktykami w patologii toksykologicznej. Obejmowało to trzyetapowy proces przeglądu, który obejmował: 1) odczyty przez pierwszego patologa badania, 2) drugi przegląd patologii zapewniania jakości, a następnie 3) zaślepioną ocenę docelowych zmian przez grupę NTP i zewnętrznych ekspertów patologów. Wszystkie slajdy patologiczne z badań NTP znajdują się w archiwach NTP i są dostępne do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

P: Jak NTP klasyfikuje dowody rakotwórczości?
Odp .: Cztery klasyfikacje dowodów rakotwórczości to:

 • jasne dowody (najwyższy poziom),
 • trochę dowodów,
 • niejednoznaczne dowody oraz
 • brak dowodów (najniższy poziom).
 • Jeśli nie ma wystarczających dowodów, aby wyciągnąć wnioski, NTP używa terminu „nieodpowiednie badanie”.

P: Czy wyniki mogą wynikać ze zmian termicznych spowodowanych PEM lub ze stresu zwierząt?
Odp .: To mało prawdopodobne. Badania NTP przeprowadzono przy poziomach mocy, które ograniczały ogrzewanie do mniej niż 1 stopień Celsjusza. (Uwaga: Federalna Komisja Łączności (FCC) i Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zezwalają obecnie na lokalne ogrzewanie tkanek o 1 stopniach Celsjusza w telefonach komórkowych pracujących z maksymalną mocą, co miałoby miejsce w windzie lub daleko od bazy stacji.) RÓŻNE GENERACJE BEZPRZEWODOWEJ TECHNOLOGII I PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ

P: To badanie zostało przeprowadzone przy użyciu promieniowania z urządzeń 2G i 3G. Czy poziomy są takie same w 4G? Czy są jakieś pomysły, czy wprowadzenie 5G narazi nas na różne rodzaje promieniowania lub większe promieniowanie ?
Odp .: Obecne sieci komunikacji bezprzewodowej, takie jak 4G, nadal używają technologii 2G i 3G do połączeń głosowych i SMS-ów; Sieci 4G, 4G-LTE i 5G zostały opracowane w celu obsługi zwiększonych potrzeb w zakresie danych, takich jak przesyłanie strumieniowe wideo lub natychmiastowe pobieranie wiadomości e-mail z załącznikami. Te nowsze technologie wykorzystują inne metody modulacji sygnału telefonu komórkowego niż NTP zastosowało w badaniu. Trudno jest porównać 5G z obecną i poprzednią generacją sieci bezprzewodowych. Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy NTP wciąż próbują zrozumieć wpływ narażenia na PEM na tkanki biologiczne, niezależnie od „G” (generacji). Jednak, aby bardziej skomplikować sprawy, aspekty sieci 5G będą wykorzystywać znacznie inny zestaw częstotliwości (> 6000 MHz) niż te obecnie używane w sieciach 2G, 3G i 4G-LTE (700–2700 MHz). Dobrze wiadomo, że absorpcja PEM przy tych wyższych częstotliwościach różni się znacznie od absorpcji przy niższych częstotliwościach tym, że krótsze długości fal wysokich częstotliwości nie mogą wnikać tak głęboko w ciało. Dlatego duża część absorpcji przy wyższych częstotliwościach zachodzi w skórze i nie przenikałaby wystarczająco głęboko, aby dotrzeć do serca, mózgu i nadnerczy, które rozwinęły guzy w badaniach NTP przy 900 MHz. Ponadto, ponieważ sygnały o wyższej częstotliwości w sieci 5G mają krótsze odległości i nie są w stanie przenikać barier fizycznych, potrzeba znacznie więcej nadajników i anteny, aby zapewnić zasięg konsumentom. Dlatego bliskość ludzi do anteny może się zmniejszyć, co może potencjalnie prowadzić do wyższych ekspozycji. Ponieważ jednak anteny będą szeroko rozproszone, poziomy mocy PEM dla 5G mogą być niższe niż obecnie stosowane dla 2G, 3G i 4G. W tym momencie nie jest jasne, czy lub w jakim stopniu zmieni się ekspozycja człowieka na PEM. W przypadku 5G wiadomo jednak, że w dalszym ciągu narażeni na bieżące częstotliwości, odbiorcy bezprzewodowi będą również narażeni na wyższe częstotliwości.

P: Jak ekspozycje odnoszą się do Wi-Fi?
Odp .: NTP nie badał częstotliwości i modulacji używanych przez WiFi.

P: Czy NTP planuje dodatkowe badania?
Odp .: NTP współpracuje z National Institute of Standards and Technology (NIST) w dodatkowych badaniach krótkoterminowych narażeń w mniejszych komorach narażenia na PEM telefonu komórkowego. Badania te będą koncentrować się na dalszym wyjaśnieniu tego, czego NTP dowiedział się w badaniach długoterminowych i zbadaniu możliwości uszkodzenia DNA w narażonych tkankach. Ponadto nowe komory mają większą elastyczność w odniesieniu do scenariuszy narażenia i zwiększone możliwości generowania sygnału, co pozwala NTP na testowanie różnych modulacji i częstotliwości wykorzystywanych w sieciach 3G i 4G-LTE. Naukowcy z NTP szukają również skutecznych sposobów rozwiązania niektórych pojawiających się problemów dotyczących ekspozycji RFR i 5G. Mają nadzieję rozpocząć nowe badania nad PEM w 2020 r.

P: Jak inaczej będą wykorzystywane nowe komory?
Odp .: Po sprawdzeniu, że nowe, mniejsze komory działają poprawnie, naukowcy NTP chcą sprawdzić, czy wpływ, jaki zaobserwowali na uszkodzenie DNA w swoich badaniach, jest powtarzalny w tych dalszych eksperymentach. Zapewni to naukowcom większe zaufanie do wyników wstępnych badań, ponieważ odtwarzalność jest ważną koncepcją w każdym badaniu naukowym, szczególnie takim złożonym jak badanie PEM telefonu komórkowego.

Dodatkowe pytania

P: Czy NTP ma jakiś wpływ na decyzję regulacyjną dotyczącą telefonów komórkowych?
Odp .: Agencje regulacyjne, takie jak Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i Federalna Komisja ds. Łączności (FCC), są odpowiedzialne za ocenę potencjalnego ryzyka związanego z narażeniem na PEM z urządzeń bezprzewodowych i zgodności urządzeń z tymi standardami. Agencje te oceniają istotne dane na zwierzętach laboratoryjnych oraz wyniki wszelkich badań, które mogą być dostępne u ludzi w celu identyfikacji zagrożeń i przeprowadzają oceny ryzyka, które ustanawiają wytyczne dotyczące bezpiecznego narażenia u ludzi. Pytania dotyczące adekwatności aktualnych wytycznych dotyczących narażenia, limitów regulacyjnych i potencjalnego ryzyka należy kierować do tych agencji.

P: Czy można nam powiedzieć więcej o procesie ostatecznego przeglądu przez ekspertów zewnętrznych?
Odp .: Panel ekspertów naukowych spoza NTP przeprowadził dokładny przegląd naukowy wniosków z NTP podczas spotkania w NIEHS w dniach 26–28 marca 2018 r. Spotkanie było otwarte dla publiczności i transmitowane w Internecie, a filmy ze spotkania są dostępne na stronie internetowej NTP pod adresem ntp.niehs.nih.gov.

P: Dlaczego NTP przyjęła zalecenia dotyczące wzajemnej oceny, zamiast trzymać się oryginalnego projektu konkluzji?
Odp .: Ostatecznie zalecenia wzajemnej oceny stanowiły konsensus z trzydniowego spotkania w marcu 2018 r. Zalecenia te w dużej mierze pokrywały się z wnioskami zawartymi w projekcie raportu NTP, ale panel zalecił mocniejsze poziomy dowodów dla kilku nowotworów. NTP popiera ten konsensus i docenia przemyślany wkład wszystkich zaangażowanych stron. Interpretując dowody naukowe i wyciągając wnioski, bierze się pod uwagę szereg czynników. Spotkanie NTP w marcu dało naukowcom NTP szansę szczegółowego zbadania i omówienia tych czynników w badaniach nad promieniowaniem o częstotliwości radiowej.

P: Dlaczego opublikowałeś projekty raportów przed recenzją?
Odp .: Było to częścią przejrzystego procesu przeglądu NTP w całej jego 40-letniej historii. Daje to wielu interesariuszom NTP szansę na rozważenie, zanim raporty będą ostateczne. Publiczne komentarze zostały następnie zebrane i przekazane do rozpatrzenia przez panel ekspertów, zgodnie ze zwykłym protokołem.

Źródło: https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *