Duński Urząd ds. Zdrowia zaprzeczył możliwości oceny wpływu na zdrowie 5G dla Ministra telekomunikacji

Davis Wedege, duński dziennikarz, który złożył wniosek o dostęp do informacji publicznej stwierdził, że w wewnętrznych wiadomościach e-mail duński organ ds. Zdrowia oświadczył, że nie może przedłożyć duńskiemu ministrowi telekomunikacji oceny wpływu na stan zdrowia technologii 5G. Mimo tego biuro telekomunikacyjne stwierdziło, że krajowy urząd zdrowia zatwierdził 5G. Kiedy Wedege skonfrontował rządowy Urząd ds. Zdrowia, uznali, że sformułowanie zostało zacytowane poza kontekstem i wydano oświadczenie, że generalnie nie widzą żadnego ryzyka przy wprowadzeniu 5G.

„Podkreślaliśmy wcześniej, że nie jesteśmy w stanie dokonać ważnej oceny stanu zdrowia 5G”. „Zastanawiamy się więc, dlaczego twierdzą, że mamy. Nie otrzymaliśmy informacji niezbędnych do przeprowadzenia ważnej oceny wpływu na stan zdrowia.” Te słowa należą do duńskiego urzędu zdrowia (Sundhedsstyrelsen) podlegający rządowi duńskiemu.

Cytat pojawia się w wewnętrznej notatce wysłanej przez Urząd ds. Zdrowia do duńskiego Urzędu ds. Telekomunikacji (Energistyrelsen) w dniu 5 marca 2019 r.

List został upubliczniony wyłącznie na wniosek dostępu do informacji publicznej od duńskiego dziennikarza. Stało się to zgodnie z duńskim prawem, które przyznaje prawo dostępu do niektórych dokumentów administracji publicznej.

Dokumenty pokazują, że 20 grudnia 2018 r. Urząd ds. Zdrowia poprosił o dużą ilość informacji na temat 5G, które miały stanowić podstawę tego, co organ nazwał „ważną oceną stanu zdrowia”. Bez tych informacji nie ma ważnej oceny.

W dniu 8 lutego 2019 r. Duński Urząd ds. Telekomunikacji wysłał następnie notatkę o 5G z powrotem do Urzędu Zdrowia, napisaną przez Stowarzyszenie Handlowe Duńskiego Przemysłu Telekomunikacyjnego (Teleindustrien). W przybliżeniu dwie strony wyjaśniają, że po dodaniu 5G do obecnie już istniejących technologii Stowarzyszenie Handlowe prognozuje wzrost gęstości mocy od 10 do 20 procent do 2025 r.

Urząd ds. Zdrowia szybko zareagował na stanowisko Urzędu ds. Telekomunikacji 15 lutego 2019 r. W bardzo mocnym przekazie Organ ds. Zdrowia podkreślił, że informacje branży telekomunikacyjnej są rażąco nieodpowiednie. Urząd ds. Zdrowia stwierdził, że nadal brakuje jakichkolwiek przydatnych informacji na temat technologii 5G i odmówił zatwierdzenia wprowadzenia tej technologii z punktu widzenia zdrowia.

Niemniej jednak 25 lutego 2019 r. ówczesny duński Minister Telekomunikacji Lars Christian Lilleholt z Partii Liberalnej Danii powiedział w audycji radiowej w duńskiej korporacji radiowo-telewizyjnej, że organ ds. Zdrowia zatwierdził 5G.

Lars Christian Lilleholt odpowiadał bezpośrednio na pytanie telefoniczne od słuchacza. W tym samym czasie Urząd Telekomunikacji odpowiadał na zapytania zainteresowanych obywateli tym samym komunikatem: “Nie martw się. Krajowy organ ds. Zdrowia zatwierdził tę technologię”.

Ale tak nie było

W notatce wewnętrznej z 5 marca 2019 r. Urząd ds. Zdrowia podkreślił dla Urzędu Telekomunikacji, że wniosek o zatwierdzenia był fałszywy. Władze ds. Zdrowia nie otrzymały jeszcze podstawowych informacji o 5G i dlatego nie były w stanie przeprowadzić oceny stanu technologii.

26 marca, w ciągu kilku godzin, gdy dziennikarz David Wedege skonfrontował autorytet ds. Zdrowia z tą historią, nagle zmienił swoje stanowisko i pilnie wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że Urząd ds. Zdrowia generalnie nie widzi ryzyka przy wprowadzeniu 5G.

Ale czy organ ds. Zdrowia rzeczywiście uzyskał informacje o 5G, o które tak bardzo prosili? Urząd ds. Zdrowia nigdy nie był w stanie tego potwierdzić. Nic nie sugeruje, że zapewniono im potrzebne materiały.

David Wedege śledził kilka razy pocztą elektroniczną. Nie podano jednoznacznej odpowiedzi.

W odpowiedzi od Urzędu ds. Zdrowia pod koniec listopada do dziennikarza Davida Wedege’a napisano, że ​​sformułowanie cytowano było poza kontekstem. Należy to rozumieć, ponieważ organ ds. Zdrowia tak naprawdę nigdy nie martwił się o 5G. David Wedege nie zgadza się i uważa, że ​​pełne dokumenty uzyskane na wniosek FOIA wyraźnie wskazują na odmowę zatwierdzenia przez organ ds. Zdrowia 5G.

Z tego powodu, David Wedege zdecydował się opublikować dokumenty FOIA w całości we własnych mediach: “Tabt Tråd”.

Historia została zignorowana przez uznane duńskie media. Dziennikarz David Wedege, który wcześniej pracował dla Duńskiej Korporacji Broadcasterów jako dziennikarz prasowy, a także dla kilku duńskich gazet, chciał, aby historia została opublikowana w uznanych i wspieranych przez państwo mediach, tak jak dzieje się to w przypadku wielu duńskich niezależnych dziennikarzy

Inną krytyczną częścią tej historii promieniowania fal radiowych jest kwestia nękania części redakcji. Kiedy miała zostać opublikowana historia konfliktu między Ministrem Telekomunikacji a organem ds. Zdrowia, została ona wstrzymana i opóźniona, co bardziej podało w wątpliwości czy w ogóle zostanie opublikowana.

David Wedege opublikował tę historię na własnej stronie na Facebooku, która została następnie udostępniona przez wielu duńskich użytkowników.

Chociaż historia bardzo się rozpowszechniła, nie została wspomniana przez żadne uznane duńskie media. Całkiem zadziwiające! W duńskich gazetach zwyczajowo czyści się pierwszą stronę aby przedstawić historię duńskiego Ministra, który mówi nieprawdę, a kolejne historie przeprowadzają wywiady z najważniejszymi parlamentarzystami w telewizji i radiu. Zwłaszcza, gdy można to tak solidnie udokumentować. Nieprawda roku duńskiego Ministra została prawdopodobnie zignorowana, ponieważ pojawiła się w niej historia krytykująca wprowadzenie łączności bezprzewodowej 5G. David Wedege prowadzi własne niezależne media informacyjne, w których publikowane są globalne wiadomości na temat komunikacji bezprzewodowej.

„Z wewnętrznych notatek jasno wynika, że ​​duński urząd ds. Zdrowia (Sundhedsstyrelsen) wyraził prawdziwe i ważne obawy dotyczące 5G i chciał odegrać kluczową i zapobiegawczą rolę. Ale inny duński organ rządowy, Departament Energii i Telekomunikacji (Energistyrelsen), oczywiście zlekceważył Urząd Zdrowia i w rzeczywistości uzurpował sobie władzę. W takim przypadku agencje inne niż Urząd Zdrowia informują ich, co mogą ocenić pod względem zagrożeń dla zdrowia. ”

„Oznacza to, że organ ds. Zdrowia po prostu wskazuje na przestrzeganie wytycznych ICNIRP jako wystarczającą podstawę do zatwierdzenia 5G. Jest to jednak sprzeczne z tym, co władze napisały w swoich notatkach z 20 grudnia 2018 r. 15 lutego 2019 r. oraz 5 marca. ”

Przywołuje analogię do NOAA w USA. NOAA ostrzegła przemysł telekomunikacyjny przed zakłócaniem prognozy pogody przy użyciu częstotliwości 5G. Następnie FCC powiedział NOAA, że 5G nie może powodować problemów z prognozowaniem pogody.

David Wedege zwraca uwagę:
„Urząd zdrowia jest używany jako pieczątka, bez względu na to, czy ma rację, czy nie. Polityczne i ekonomiczne pragnienie wdrożenia 5G jest oczywiście tak silne, że prawdziwi eksperci w swojej dziedzinie są całkowicie ignorowanie. Co tu się dzieje? ”

„Oczywiście rządowy organ ds. Zdrowia mówi dwoma językami. Istnieje silne tradycyjne poczucie, że władza będzie starała się zapewnić duńskich obywateli, że w społeczeństwie nie dzieje się nic niebezpiecznego; że polityka poszczególnych krajów rozwiązuje problemy środowiskowe. Prawda czy nie. Treść którą ujawniłem miała być wiadomością wewnętrzną. Nie dla publiczności.”

Źródła:
https://tabttraad.home.blog/2019/11/19/davaerende-minister-vildledte-offentligheden-om-5g-blev-direkte-undsagt-af-sundhedsstyrelsen/
https://tabttraad.home.blog/2019/11/18/tidslinje-sundhedsstyrelsen-har-haft-tre-forskellige-5g-standpunkter-paa-et-halvt-aar/
https://tabttraad.home.blog/2019/11/22/sundhedsstyrelsen-godkendte-pludselig-5g-samme-dag-tabt-traad-ringede-i-marts/
https://tabttraad.home.blog/2019/12/03/sundhedsstyrelsen-undsiger-tabt-traad-saetninger-er-taget-ud-af-sammenhaeng/
https://ehtrust.org/the-danish-health-authority-denied-the-telecom-minister-a-5g-assessment/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *