Cypryjskie Stowarzyszenie Medyczne Zdrowia Dzieci przesłały dokument przedstawiający negatywne stanowisko o 5G do komisji parlamentarnych

Oświadczenie o stanowisku w sprawie 5G wydane przez PanCyprian Medical Association oraz Narodowy Komitet ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

„Zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające z korzystania z sieci 5G”

19 Wrzesień 2019

Pancyprian Medical Association oraz Cypryjska Narodowa Komisja Ochrony Środowiska i Zdrowia Dziecka przedłożyły cypryjskiej komisji parlamentarnej ds. Środowiska i Zdrowia dokument dotyczący 5G zatytułowany „Zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające z korzystania z sieci 5G”. Dokument przedstawiający stanowisko oparty jest na historycznej deklaracji z Nikozji z 2017 r. zdarzenie to ma miejsce w tym samym czasie, gdy setki lekarzy w Belgii podpisało apel o zatrzymanie 5G.

Dokument przedstawiający stanowisko podkreśla brak badań bezpieczeństwa, wzrost narażenia i potencjalne interakcje sieci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi. W dokumencie podkreślono również brak niezawodnej metody pomiaru poziomu promieniowania w rzeczywistych sytuacjach – kwestia ta została poruszona w raporcie Parlamentu Europejskiego z 2019 r. „Stan wdrożenia 5G w Europie, USA i Azji”, który stwierdza, że ​​„Problem polega na tym, że obecnie nie można dokładnie symulować ani mierzyć emisji 5G w realnym świecie. ”

„Kto będzie odpowiedzialny za wszelkie natychmiastowe, a szczególnie długoterminowe skutki zdrowotne?”

Stowarzyszenia zwracają się do Ministerstwa Komunikacji i Prac o przedstawienie planów wdrożenia z oszacowaniami dodatkowego narażenia: dokumentacja naukowa dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa oraz potwierdzenie wiarygodnej metodologii pomiaru emisji.

Żądania obejmują:

  • Natychmiastowe środki mające na celu ograniczenie narażenia w maksymalnym możliwym zakresie oraz stosowanie zasady ochrony dzieci zapisanej w przepisach, która obejmuje:
  • Strefy ochronne wolne od 5G dla szkół, placów zabaw i żłobków.
  • Potrzeby telefonii komórkowej będą zaspokajane przez istniejącą sieć 3G / 4G.
  • Konieczność wykorzystania wysokich prędkości 5G do dowolnych zastosowań
  • medycznych można połączyć z pomocą światłowodu.
  • Zastosowanie biologicznie bezpiecznych kryteriów narażenia np. Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Środowiskowej EUROPAEM 2016 w powyższych obszarach w celu oceny narażenia dzieci.
  • Zakaz korzystania z bezprzewodowego Internetu i urządzeń bezprzewodowych np. Tabletów i telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach przynajmniej do liceum
  • Promocja przewodowego Internetu.
  • Wspieranie publicznych kampanii informacyjnych opartych na nauce, aby edukować rodziców i opinię publiczną na temat potencjalnie rakotwórczych i neurotoksycznych skutków komunikacji bezprzewodowej, a także uzależniających zachowań związanych z technologią.

Dokument stanowiska wobec 5G jest podpisany przez Dr. Petros Agathangelou, prezesa PanCyprian Medical Association i dr Andreas Hadjisavvas Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka.

Cypr rozpoczął już publiczną kampanię informacyjną z wielkimi banerami edukacyjnymi na autobusach, a szpital Arcybiskupa Makarios usunął nadajniki bezprzewodowe z oddziałów pediatrycznych.

Źródło “The Risks to Public Health from the Use of the 5G Network”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *