Cypryjskie Stowarzyszenie Medyczne Zdrowia Dzieci przesłały dokument przedstawiający negatywne stanowisko o 5G do komisji parlamentarnych

Oświadczenie o stanowisku w sprawie 5G wydane przez PanCyprian Medical Association oraz Narodowy Komitet ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

„Zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające z korzystania z sieci 5G”

19 Wrzesień 2019

Pancyprian Medical Association oraz Cypryjska Narodowa Komisja Ochrony Środowiska i Zdrowia Dziecka przedłożyły cypryjskiej komisji parlamentarnej ds. Środowiska i Zdrowia dokument dotyczący 5G zatytułowany „Zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające z korzystania z sieci 5G”. Dokument przedstawiający stanowisko oparty jest na historycznej deklaracji z Nikozji z 2017 r. zdarzenie to ma miejsce w tym samym czasie, gdy setki lekarzy w Belgii podpisało apel o zatrzymanie 5G.

Dokument przedstawiający stanowisko podkreśla brak badań bezpieczeństwa, wzrost narażenia i potencjalne interakcje sieci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi. W dokumencie podkreślono również brak niezawodnej metody pomiaru poziomu promieniowania w rzeczywistych sytuacjach – kwestia ta została poruszona w raporcie Parlamentu Europejskiego z 2019 r. „Stan wdrożenia 5G w Europie, USA i Azji”, który stwierdza, że ​​„Problem polega na tym, że obecnie nie można dokładnie symulować ani mierzyć emisji 5G w realnym świecie. ”

„Kto będzie odpowiedzialny za wszelkie natychmiastowe, a szczególnie długoterminowe skutki zdrowotne?”

Stowarzyszenia zwracają się do Ministerstwa Komunikacji i Prac o przedstawienie planów wdrożenia z oszacowaniami dodatkowego narażenia: dokumentacja naukowa dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa oraz potwierdzenie wiarygodnej metodologii pomiaru emisji.

Żądania obejmują:

  • Natychmiastowe środki mające na celu ograniczenie narażenia w maksymalnym możliwym zakresie oraz stosowanie zasady ochrony dzieci zapisanej w przepisach, która obejmuje:
  • Strefy ochronne wolne od 5G dla szkół, placów zabaw i żłobków.
  • Potrzeby telefonii komórkowej będą zaspokajane przez istniejącą sieć 3G / 4G.
  • Konieczność wykorzystania wysokich prędkości 5G do dowolnych zastosowań
  • medycznych można połączyć z pomocą światłowodu.
  • Zastosowanie biologicznie bezpiecznych kryteriów narażenia np. Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Środowiskowej EUROPAEM 2016 w powyższych obszarach w celu oceny narażenia dzieci.
  • Zakaz korzystania z bezprzewodowego Internetu i urządzeń bezprzewodowych np. Tabletów i telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach przynajmniej do liceum
  • Promocja przewodowego Internetu.
  • Wspieranie publicznych kampanii informacyjnych opartych na nauce, aby edukować rodziców i opinię publiczną na temat potencjalnie rakotwórczych i neurotoksycznych skutków komunikacji bezprzewodowej, a także uzależniających zachowań związanych z technologią.

Dokument stanowiska wobec 5G jest podpisany przez Dr. Petros Agathangelou, prezesa PanCyprian Medical Association i dr Andreas Hadjisavvas Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka.

Cypr rozpoczął już publiczną kampanię informacyjną z wielkimi banerami edukacyjnymi na autobusach, a szpital Arcybiskupa Makarios usunął nadajniki bezprzewodowe z oddziałów pediatrycznych.

Źródło “The Risks to Public Health from the Use of the 5G Network”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *