Lekarze z USA apelują do Prezydenta o moratorium na 5G

Dziesiątki Doktorów oraz Praktyków Zdrowotnych wysłało list do Prezydenta Trump’a wzywający do moratorium na technologię 5G. Eksperci nawołują do zmniejszenia ekspozycji aby chronić ludność oraz środowisko.

Koalicja naukowców oraz lekarzy wysłała list odnośnie rezolucji 5G do prezydenta Trump’a, domagając się wprowadzenia moratorium na tą technologię, dopóki nie zostaną zbadane potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska przez niezależnych naukowców od branży telekomunikacyjnej. Rezolucja 5G została opracowana podczas pierwszej trzydniowej konferencji medycznej w USA poświęconej w pełni temu tematowi. Konferencji na temat diagnozy oraz leczenia skutków pól elektromagnetycznych, która odbyła się we wrześniu w Scotts Valley w Kalifornii pod nazwą EMF Conference.

„Łączymy się z tysiącami lekarzy, naukowców oraz pracowników służby zdrowia na całym świecie, którzy niedawno wystosowali apele o pilne działania w sprawie 5G w celu ochrony zdrowia publicznego, którzy wzywają do moratorium na 5G oraz dalsze zagęszczenia anten bezprzewodowych, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowisko zostanie w pełni zbadane przez niezależnych naukowców od branży bezprzewodowej. ”

“Dzieci są naszą przyszłością. Dowody naukowe są jasne od dziesięcioleci”

Ameryka ma szansę być liderem- powiedziała dr Toril H. Jelter, pediatra, która przedstawiła na konferencji EMF studia przypadków leczonych przez nią dzieci, które miały znaczną poprawie po zmniejszeniu narażenia na transmisję bezprzewodowej. „Mam wrażenie, że skutki zdrowotne promieniowania bezprzewodowego są przez lata źle rozpoznawane i nie do końca w pełni zdiagnozowane. Rodzice, nauczyciele i lekarze muszą wiedzieć, że kablowy internet, telefon oraz telewizja to zdrowsza opcja dla naszych dzieci. ”

Według rezolucji 5G:

  • FCC oświadczyło, że do pełnego wdrożenia 5G w Stanach Zjednoczonych będzie wymagana instalacja 800 000 anten, a do 2021 r. globalne rozmieszczenie ma osiągnąć prawie 5 milionów.
  • Nowe anteny bezprzewodowe są szybko instalowane na latarniach oraz słupach bezpośrednio przed domami i szkołami.
  • 5G znacznie zwiększy codzienne narażenie społeczeństwa na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (RF-EMF), oprócz emisji z istniejącej już infrastruktury bezprzewodowej 2G, 3G, 4G.
  • 5G nie było testowane pod kątem bezpieczeństwa.
  • Badania pokazują efekty biologiczne wynikające z dopuszczalnych obecnie poziomów ekspozycji bezprzewodowej.
  • Badania emisji 5G wykazują poważne skutki dla ludzi, pszczół, drzew oraz dzikiej przyrody.

Electromagnetic Safety Alliance oraz Environmental Health Trust koordynowało zbieranie podpisów pod rezolucją 5G. Pełny tekst poniżej:

Narodowa Rezolucja 5G Stanów Zjednoczonych

Pilne wezwanie do wprowadzenia moratorium na technologie bezprzewodowe 5. generacji w oczekiwaniu na testy bezpieczeństwa

Do:  Donald Trump, Prezydent Stanów Zjednoczonych

11 Grudnia , 2019

My, niżej podpisani, jesteśmy lekarzami, pracownikami służby zdrowia, naukowcami, inżynierami i rzecznikami publicznymi, którzy są głęboko zaniepokojeni potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi z 5G oraz rozprzestrzenianiem się źródeł promieniowania elektromagnetycznego z technologii telekomunikacji bezprzewodowej.

FCC oświadczyło, że do pełnego wdrożenia 5G w Stanach Zjednoczonych będzie wymagana instalacja 800 000 anten. Oczekuje się, że globalne wdrożenie sięgnie prawie 5 milionów do 2021 r. Projekty branżowe szacują 22 miliardy urządzeń podłączonych bezprzewodowo na całym świecie w ramach Internetu rzeczy. Nowe anteny bezprzewodowe są szybko dołączane do latarni ulicznych oraz słupów użytkowych bezpośrednio przed domami i szkołami. 5G znacznie zwiększy naszą codzienną ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF) jako dodatek do 2G, 3G, 4G, Wi-Fi itp, już istniejącej infrastruktury bezprzewodowej, która będzie nadal emitować. Plan zagęszczania anteny 5G doprowadzi wszędzie do znacznego wzrostu przymusowej ekspozycji na promieniowanie bezprzewodowe.

Telefony komórkowe oraz bezprzewodowe (DECT) nigdy nie były testowane pod kątem bezpieczeństwa długotrwałego narażenia na ludzi, kiedy pojawiły się na rynku kilkadziesiąt lat temu. Teraz udowodniono szkodliwe skutki niejonizującej ekspozycji elektromagnetycznej na ludzi i środowisko. W 2015 r. 250 naukowców z ponad 40 krajów wyraziło swoje „poważne obawy” w apelu EMF dotyczącym wszechobecnego oraz rosnącego narażenia na PEM generowanego przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe nawet przed wprowadzeniem dodatkowego Internetu rzeczy 5G. Naukowcy odnoszą się do faktu, że „wiele ostatnich publikacji naukowych wykazało, że PEM wpływa na organizmy żywe na poziomach znacznie poniżej większości międzynarodowych oraz krajowych wytycznych”. Od tego czasu setki lekarzy podpisało nowe apele, w szczególności wzywające do zatrzymania 5G.

Rosnąca ilość badań peer-reviewed pokazuje niszczenie ludzkiego zdrowia przez PEM. Efekty jak zwiększonego ryzyka nowotworów, zwiększony stres komórkowy, większa ilość niszczących zdrowie wolnych rodników , zniszczenia genetyczne, strukturalne oraz funkcjonalne zmiany systemów reprodukcyjnych, defekty uczenia się, deficyty pamięci, problemy behawioralne , choroby neurologicznebóle głowy, oraz negatywny wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Problemy zdrowotne dotykają nie tylko rodzaju ludzkiego, jest rosnąca ilość dowodów negatywnych efektów  dla drzew, pszczółroślinzwierząt, oraz bakterii. 

Po apelu naukowców przeciwko PEM w 2015 r. dodatkowe badania powiązały poważne negatywne skutki biologiczne emisji fal radiowych z technologii bezprzewodowych. Narodowy Instytut Zdrowia National Toxicology Program (NTP) opublikował szeroko zakrojone, kosztujące 30-milionów $ badanie na zwierzętach, wykazujące uszkodzenie DNA oraz statystycznie znaczący wzrost zachorowań na raka mózgu i raka serca u zwierząt narażonych codziennie na promieniowanie bezprzewodowe. Odkrycia te potwierdzają wyniki badań epidemiologicznych u ludzi, w których stwierdzono związek między promieniowaniem bezprzewodowym, a ryzykiem nowotworu mózgu.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), agencja ds. Raka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2011 r. stwierdziła, że ​​pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 30 KHz do 300 GHz są prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi (Grupa 2B). Jednak od tej daty nowe badania, w tym badanie NTP wspomniane powyżej oraz szereg badań epidemiologicznych i eksperymentalnych, zwiększyły dowody wskazujące, że bezprzewodowa transmisja jest rakotwórcza. Teraz w 2019 r. IARC ogłosiło plany ponownej oceny PEM fal radiowych pod kątem rakotwórczości już w 2022 r.

Jak stwierdził Departament Spraw Wewnętrznych USA, „normy promieniowania elektromagnetycznego stosowane przez Federalną Komisję Łączności (FCC) nadal oparte są na efekcie termicznym, który jest obecnie prawie od 30 lat nieaktualne i obecnie nie ma zastosowania.” Wytyczne FCC chronią tylko przed efektem nagrzewania (EPA 2002) i ignorują skutki sygnałów modulowanych impulsowo. Naukowcy wielokrotnie stwierdzali niekorzystne skutki biologiczne, które są wywoływane bez ogrzewania („efekt nietermiczny”) przy poziomach promieniowania znacznie poniżej limitów określonych w wytycznych FCC. W powtarzanych badaniach stwierdzono uszkodzenie pamięci, problemy behawioralne i promocję nowotworów na podstawie „niskich” dozwolonych prawnie poziomów łączności bezprzewodowej.

Ponieważ EPA została odcięta od funduszy w połowie lat 90., nie ma federalnych limitów bezpieczeństwa, nie ma agencji zdrowia i bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, która byłaby upoważniona do przeglądu badań oraz zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego jak również badania wpływu na środowisko anten telefonii. Na arenie międzynarodowej organizacje, które wydają normy narażenia, nie opracowały wystarczających wytycznych. Opublikowane recenzje i badania na temat nowych wyższych częstotliwości, które będą stosowane w 5G, wymagają ostrożności, ostrzegają przed przyszłymi skutkami, które wpłyną nie tylko na ludzi, ale także na dziką przyrodę, a zwłaszcza pszczoły.

Obawiamy się o zdrowie oraz dobre samopoczucie osób najbardziej narażonych: dzieci, kobiet w ciąż, osób wrażliwych na pola elektromagnetyczne i mających przewlekłe problemy zdrowotne.

Łączymy się z tysiącami lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia na całym świecie, którzy niedawno wystosowali apele o pilne działania wobec 5G w celu ochrony zdrowia publicznego. Szybko rosnąca lista obejmuje apel naukowy EMF, apel do Unii Europejskiej, apel lekarzy belgijskich, kanadyjskich, Cypryjskie Stowarzyszenie Medyczne, lekarzy z Turynu we Włoszech, apel lekarzy niemieckich, apel międzynarodowy o zatrzymanie 5G na Ziemi i kosmosie oraz Międzynarodowego Towarzystwa Lekarzy dla Środowiska.

Wzywamy do moratorium na 5G jak i dalszego zagęszczania anten bezprzewodowych, dopóki potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska nie zostaną w pełni zbadane przez niezależnych naukowców od przemysłu bezprzewodowego.

Jako news https://www.valuewalk.com/2019/12/human-health-danger-5g/

Podpisy krajowej rezolucji 5G zebrane podczas konferencji EMF, wrzesień 2019 r

Na zakończenie konferencji kilku uczestników zgodziło się zainicjować krajową rezolucję 5G, zalecając moratorium na wprowadzenie bezprzewodowej generacji 5G, do czasu pełnego zbadania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska przez naukowców niezależnych od branży .

Sygnatariuszami są amerykańscy lekarze, naukowcy, lekarze naturopaci, pielęgniarki, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, a także inżynierowie i higieniści przemysłowi. Podpisy:

Miguel Aguilera, MD, Milwaukee, Wisconsin  

Stephanie McCarter, MD 

Robin Anderson, PhD , Santa Rosa, California              

Wayne Anderson, ND,  Santa Rosa, California 

Randy Baker, MD, Soquel, California

Stephanie Belseth, NP, Edina, Minnesota

Matthew Bernstein, MD, Chicago, Illinois

Andrea Berrin, MA, Aptos, California

Tara Boyd, ND, Seattle, Washington     

Robert Brown, MD Export, Pennsylvania

Sarah Carnes, ND Woodinville, Washington

Margaret Christensen, MD  Dallas, Texas

Rowena Chua, MD,  Glenview, Illinois 

Tracey Cook, ND,  Orrville, Ohio                                                                                              

Deborah L. Dykema, DO,  Phoenix, Arizona

Eric Gordon, MD,   San Rafael, California                                                                                                                             

Cheryl Grey, MD, Boulder, Colorado

Devra Davis PhD, MPH, Jackson Hole Wyoming

Trudy Heil, NP, Portland, Oregon

Anne Hill, ND, Portland, Oregon

Lynn Hinkle, PA, ND,   Mill Valley, California

Tori Jelter, MD, Walnut Creek, California

Elizabeth Kelley, MA, Tucson, Arizona

Jennifer Kessman MD, IFMEP, ABFM,FAAFP, Dallas, Texas                                        

Kim Lear, MA,  Lyons, Colorado, 

Alice Lee, MD, Kaiser Permanente, Northern California,  

Ronald Lynch, MD, Orlando, Florida                     

Karl Maret, MD, MA, Corralitos, California

Dorota Matusewicz, MD,  Clearwater, Florida

Kelly McCann, MD, Costa Mesa, California                                                                                                                             

Lisa Nagy, MD, Martha’s Vineyard, MA 

Bonnie Nedrow, ND,  President, National Association of Environmental Medicine

Kalpana D. Patel, MD, Buffalo, New York

Victoria Nee, MD, Chicago, Illinois                      

Daniel Rieders, MD, Palo Alto, California  

Stephanie Riley, ND, Truckee, California   

Sandra Ross, PhD., Mill Valley, California 

Marly Sachsman, ND, Ellsworth, Maine       

Natalie Sadler, MD, Black Mountain, North Carolina                                                    

Glayol Sahba, MD,  Sacrament, California                                                                                                                             

Christine Salter, MD, St. Louis, Missouri 

 Lindsay Samuelson, ND, Toledo, Ohio                      

Lisa Saslove, MS, RD, Sebastopol, California  

Elizabeth H. Sims-Day, ND, Lake Forest Park, Washington  

Therese Stokan, DO, Port Angeles, Washington                                                                                                                 

 Irina Strelyuk, ND, San Rafael, California                        

Wallace Taylor, MD, Austin, Texas                                                                                                                                  

Veronica Tilden, DO, Nevada City, California    

Diana Vandegriff, NMD, Tempe, Arizona                                                                                                                                                     

Elizabeth Vaughn, MD, High Point, North 

Jennifer Coleman RN, MAc  Easton, Maryland

Carolina Kathy Veon, DOM, AP, CCN, Orlando, Florida                     

Kevin Wand, DO,  Bloomington,Minnesota                                                                                                                           

 Melody Wong, ND, Burlingame, California 

Mina Yoon, ND, LAC, San Francisco, California 

Dodatkowe podpisy z konferencji:

Sarah Aminoff, Union City, California          

Laura Bobzien, Dallas, Texas            

August Brice, Founder, Tech Wellness California

Susan Busen, Palos Heights, Illinois

Nancy Costa, Heartfelt Spaces, San Rafael, California     

Teresa Demarie, MBA, Long Beach, California       

Jennifer Crumpton,  Austin, Texas          

Shilpa Dashpute, MA,  Glendora, California   

Cecelia Doucette, MTPW, Ashland, Massachusetts       

Michael Garabedian, Attorney, Lincoln, California              

David Getoff, CNN, CTN, FAAIM   Vice President, Price Pottenger Nutrition Foundation                 

William Holland,  Topanga, California                 

Mieke Jacobs,  Lake Zurich, Illinois        

Monika Karajewski, Santa Barbara, California 

Miriam Lindbeck,    Santa Barbara, California  

Rola Masri,  Los Angeles, California 

Cheryl Matthews, Los Altos Hills, California       

Lloyd Morgan, EE,  Berkeley, California        

Kevin Mottus. LCSW,  Los Angeles, California    

Reilley Mullin, FNP, Trinidad, California                 

Ajna Orion,  Felton, California                                                                                                                              

Cynthia Quattro, PA, LAc, Soquel, California       

Theresa Ricker,  San Antonio, Texas      

Theodora Scarato MSW, Environmental Health Trust 

Stephen Scott,  Novato, California     

Taryn Slauson,   Santa Fe, New Mexico                                           

 Leslie Stalder, LC,  Arcata, California                

Amber Stokes, Med,  Santa Monica, California   

Sam Wieder, MBA,  Greenville, Pennsylvania 

Eric Windheim, BBEC, EMRS, Sacramento, California 

Nasha Winters, ND, LAc, FABND,  Durango, Colorado                  

Glenn Kikel, ACN, Lyons, Colorado         

Mary Anne Tierney, RN, MPH,   Ashville, North Carolina                

Źródło: ehtrust

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *