Opinia Duńskiego prawnika: 5G narusza prawa człowieka oraz przepisy środowiskowe

Prawnik Christian F. Jensen z kancelarii Bonnor Lawyers opublikował 75 stronicową analizę o wpływie 5G na ludzkie zdrowie oraz środowisko zaprezentowaną na debacie w Duńskim parlamencie. Konkluzją jest naruszenie wielu regulacji oraz konwencji w związku z wprowadzeniem oraz aktywacją 5G.

Christian F. Jensen podczas prezentacji opinii o 5G

W raporcie możemy przeczytać:
Jest konkluzją tego dokumentu prawnego, że wprowadzenie oraz aktywacja sieci 5G w aktualnej formie będzie naruszeniem aktualnych ochronnych praw człowieka oraz środowiska zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Konwencji ONZ o Prawach Dzieci, Regulacji Unii Europejskiej, Konwencji Bońskiej oraz Berneńskiej.

Powodem jest znacząca ilość dostępnych dokumentów naukowych wskazujących, że promieniowanie radiacji radiowej pola elektromagnetycznego jest szkodliwe oraz niebezpieczne dla zdrowia ludzi (w szczególności dzieci), zwierząt oraz roślin. To zagrożenie jest również w ramach limitów rekomendowanych przez ICNIRP aktualnie używanych w Danii jak również w innych krajach Unii.

Dokładna szkodliwość na zdrowie z 5G nie jest znana ze względu, że sam system nie jest jeszcze w pełni zdefiniowany. Jednakże na podstawie aktualnych badań efektów radiacji radiowej na ludzkie ciało oraz zwierzęta, włączając prowokacje niszczące DNA oraz stres oksydacyjny, wskazuje, że jest mało prawdopodobne, że nie doprowadzi do zniszczeń w aktualnych systemach, ze względu na używanie tej samej formy radiacji.

Dania zarabia znaczące kwoty dzięki licencjom w ramach systemów komunikacji oferowanych na aukcjach częstotliwości oferowanych firmom telekomunikacyjnym. Zakupione pasma używane są do generowania miliardów zysków, które podlegają opodatkowaniu.

Alfonso Balmori jest jednym z wielu naukowców, który wypowiada się odnośnie tego konfliktu interesów, który jest strukturalnym problemem (Balmori 2005, str 116): “Często pojawia się kontrowersja, gdy naukowcy rozpoznają poważny efekt na zdrowie oraz środowisko, który powoduje duże straty ekonomiczne.

Zapis video z prezentacji opinii o 5G

Widać że nawet prawnicy zgłaszają zastrzeżenia do wprowadzanej technologii co powinno zwrócić uwagę polskim decydentom, którzy niestety nie dopuszczają do siebie informacji o potencjalnym negatywnym wpływie 5G.

Źródła:|
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/LegalOpinion5G
https://drive.google.com/file/d/1ArfycrCD_ZFb1gp0OhuTBdZSC9t9tJ9R/view

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *