Crown Castle, firma od infrastruktury telekomunikacyjnej informuje o potencjalnych ryzykach w związku z roszczeniami odnośnie negatywnych efektów zdrowotnych

Crown Castle to największa firma w USA zapewniająca współdzieloną infrastrukturę telekomunikacyjną, która posiada 40000 stacji bazowych, jest na giełdzie w listingu S&P 500 oraz ma wartość wycenianą na 70 miliardów $. W raporcie rocznym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za 2017 rok opisała potencjalne ryzyko zmniejszenia zysków jeżeli zostaną wykazane negatywne skutki wpływu fal radiowych na zdrowie.

Raport Crown Castle dla SEC za 2017 rok.

Poniżej znajduje się akapit z wspomnianego raportu, który można przeczytać również tutaj:

Akapit z raport Crown Castle o potencjalnych negatywnych skutkach dla firmy jeśli fale radiowe okażą się szkodliwe.

Tłumaczenie:

Jeżeli emisje fal radiowych z bezprzewodowych zestawów słuchawkowych albo urządzeń lub z infrastruktury komunikacyjnej wykażą negatywne efekty zdrowotne, potencjalne przyszłe roszczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na nasze operacje, koszty oraz zyski.

Potencjalne połączenie emisji fal radiowych z określonymi negatywnymi efektami zdrowotnymi, włączając pewne formy nowotworów były przedmiotem istotnych badań przez społeczność naukowców w ostatnich latach. Nie możemy zagwarantować, że te roszczenia związane z emisjami fal radiowych nie wzrosną w przyszłości lub, że rezultaty tych badań nie będą dla nas negatywne.

Publiczna percepcja możliwych ryzyk zdrowotnych związanych z komórkową oraz inną bezprzewodową łącznością w formie usług  może zwolnić, bądź zmniejszyć wzrost firm bezprzewodowych, co w konsekwencji zwolni lub zmniejszy nasz wzrost. W szczególności, negatywna publiczna percepcja oraz regulacje odnośnie postrzeganych ryzyk zdrowotnych  mogą zwolnić lub zmniejszyć akceptację rynku dla usług bezprzewodowych. Jeżeli połączenie pomiędzy emisją fal radiowych oraz potencjalnymi negatywnymi efektami zdrowotnymi zostanie ustanowione, nasze operacje, koszty lub zyski mogą być materialnie i niekorzystnie dotknięte. Aktualnie nie posiadamy żadnego znaczącego ubezpieczenia odnośnie tych kwestii.
Koniec tłumaczenia.

Jak widać firma Crown Castle zapewniająca infrastrukturę dla telekomów doskonale sobie zdaje sprawę, że prowadzone są badania nad szkodliwością fal radiowych i może to negatywnie wpłynąć na wyniki tej giełdowej spółki. Jest to kolejny przypadek po firmach ubezpieczeniowych jak Swiss Re czy LLOYD’s gdzie w raportach pisze się na poważnie o negatywnych skutkach finansowych dla branży, a nie o dziwnych, nie poważnych teoriach o które oskarża główny nurt mediów. Tam, gdzie pojawia się odpowiedzialność w związku z składanymi raportami do SEC nie ma miejsca na nie poważne kwestie, tylko rzetelnie raportuje się możliwe ryzyka dla branży telekomunikacyjnej, spadku zysków wraz z pojawieniem się badań o negatywnych wpływie fal radiowych na zdrowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *