Życie z technologią, Zdrowie dzieci jest naszym zobowiązaniem – kampania pod patronatem Cypryjskiego Ministerstwa Zdrowia oraz Środowiska

Cypryjski Komitet Środowiska oraz Zdrowia Dzieci rozpoczął kampanię 24 czerwca 2019r. w celu zmniejszenia ekspozycji dzieci na promieniowanie z urządzeń bezprzewodowych w formie ulotek, banerów oraz dużych reklam na autobusach. Akcja ta jest pod patronatem Ministra Zdrowia C. Ioannou oraz Środowiska, również przy współpracy z Biurem Informacji i Prasy oraz Szpitala Archbıshop Makarıos III.

Inauguracja kampanii z przedstawicielami ministerstw.

Przewodnicząca komitetu Dr. Stella Canna Michaelidu podczas inauguracji powiedziała, że PEM/fale radiowe są poważnym oraz uniwersalnym publicznym problemem zdrowotnym, który wpływa na całą populacje. Na podstawie dowodów naukowych oraz zasady ostrożności powinno się ten problem zaadresować bezpośrednio poprzez redukcję aktywnej i pasywnej ekspozycji oraz nadużywania technologii. Podstawowym narzędziem na osiągnięcie tego celu jest zwiększenie świadomości potencjalnego ryzyka. Sama ignorancja jest ryzykiem, gdyż reklamy oraz błędne informacje prowadzą do nadmiernego entuzjazmu oraz rosnącego uzależnienie dzieci od urządzeń oraz aplikacji. Potencjalne negatywne skutki niezwłocznego oraz długoterminowego użytkowania tych urządzeń przez dzieci nie było nigdy odpowiednie zbadane pod kątem bezpieczeństwa dla ich rozwoju umysłowego oraz fizycznego.

Broszura z kampanii

Nie promieniuj na mnie!

Nasze dzieci są w codziennej ekspozycji na elektroniczną chmurę, która jest generowana przez radiację emitowaną z telefonów komórkowych oraz sieci WIFI itd
Według aktualnych badań to promieniowanie może negatywnie wpłynąć na ich rozwój, w szczególności na mózg. Promieniowanie to jest możliwym czynnikiem karcynogennym (Klasa 2B. IARC/WHO, 2011r)
Nie mamy prawa ryzykować ich życiem, pasywnie czekając na działania innych. Musimy oraz mamy obowiązek je chronić!

Naucz się jak mnie chronić…

1. Używaj połączeń kablowych w urządzeniach jak laptopy, telewizory, konsole gier.
2. Wyłącz całą komunikację bezprzewodową w swoich urządzeniach (WIFI, 4G, Bluetooth).
3. Wyłącz telefon kiedy śpisz.
4. Używaj tableta, telefonu oraz inne bezprzewodowe urządzenia tylko kiedy je naprawdę potrzebujesz oraz utrzymuj je na dystans od dzieci oraz kobiet w ciąży.
5. Preferuj telefon kablowy kiedykolwiek to możliwe.
6. Dzieci powinny używać urządzeń bezprzewodowych przez ograniczony czas, proporcjonalnie do ich wieku oraz wyłącznie w trybie samolotowym, z wyłączonym WIFI.
7. Używanie telefonów nie jest wskazane dla dzieci poniżej 16 roku życia. Musi być ograniczone i wyłącznie wraz z kablowym zestawem słuchawkowym lub w trybie głośno-mówiącym.
8. Wymagaj aby szkoły oraz przedszkola używały tylko połączeń kablowych.

Ulotka Kampanii.

Wiele innych państw powinno pójść śladem Cypru, gdzie na poważnie bierze się pod uwagę potencjalne negatywne skutki ekspozycji na coraz powszechniejsze promieniowanie fal radiowych. Jest to pewien kontrast w porównaniu z sytuacją w Polsce, gdzie szybko procedowana megaustawa przez polityków zwiększy uprawnienia telekomów, a w przyszłości możemy się dodatkowo spodziewać podwyższenia limitów stu krotnie. Niestety jak zwykle to bywa będziemy się uczyć na swoich błędach jak w przysłowiu: “Mądry Polak po szkodzie” co dziwi, gdy nawet firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę na zagrożenia ze strony PEM.

Źródło:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Cyprus-Awareness-Leaflet-Eng-2019.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *