Amerykańska Akademia Pediatrów ostrzega przed polami elektromagnetycznymi

Amerykańska Akademia Pediatrów założona w 1930 roku zrzesza ponad 67 tysięcy pediatrów oraz specjalistów zdrowia dziecięcego z USA, Kanady oraz Meksyku. W 2017 roku instytucja ta opublikowała informację odnośnie zagrożeń, które mogą być spowodowane przez ekspozycję na pola elektromagnetyczne.

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Electromagnetic-Fields-A-Hazard-to-Your-Health.aspx

Pola elektromagnetyczne: Zagrożenie dla Twojego zdrowia?

Urządzenia domowe:
Dla większości ludzi, najwyższe ekspozycje pól magnetycznych pochodzą z urządzeń domowych z silnikami, transformatorami czy z grzejników.
– Jeżeli rodzic ma obawy odnośnie pól magnetycznych czy elektrycznych z urządzeń, trzeba zidentyfikować główne źródło ekspozycji oraz ograniczyć czas dziecka spędzony w ich okolicy .
– Producenci zredukowali pola magnetyczne koców elektrycznych (od 1990) oraz komputerów (od wczesnych lat 90).
– Ponieważ pola magnetyczne bardzo spadają wraz z odległością, prostym rozwiązaniem jest zwiększenie dystansu od urządzeń.

Linie energetyczne:
Badanie z Massachusetts opublikowane w 1993 roku pokazało znaczące powiązanie pomiędzy odległością od linii przesyłowych oraz symptomów depresyjnych, to znaczy, osoby które widziały je z swojego domu czy podwórka były trzykrotnie bardziej narażone na depresję od tych które mieszkały w dalekiej odległości. Fińskie badanie kilka lat później potwierdziło wyższe ryzyko ciężkiej depresji w odległości stu jardów od linii energetycznych.

Istnieje pewna niepewność w literaturze o wpływie pól elektrycznych oraz magnetycznych na powstanie nowotworów. Ta niepewność powinna być brana pod uwagę w kontekście niskiego indywidualnego ryzyka z porównywalnymi czynnikami środowiskowymi jak np wypadki drogowe w innych lokacjach.

Telefony komórkowe:
W ostatnich latach wzrosły obawy odnośnie ekspozycji na promieniowanie fal radiowych emitowane z telefonów oraz stacji komórkowych. Egipskie badanie potwierdziło te obawy osób żyjących w bliskim sąsiedztwie stacji bazowych u których jest większe ryzyko narażania na:
– bóle głowy
– problemy z pamięcią
– zawroty głowy
– depresja
– problemy ze snem

Krótkotrwałe ekspozycje na powyższe pola nie pokazały zawsze negatywnych skutków w eksperymentalnych badaniach, ale nie zaprzecza to kumulacyjnych zniszczeń w wyniku działania tych pól. Szersze, długookresowe badania są potrzebne aby lepiej zrozumieć potencjalne ryzyko. W dużych badaniach stwierdzono powiązania pomiędzy symptomami, a ekspozycją na te pola w codziennym środowisku.

Zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrów odnośnie użytkowania telefonów komórkowych:
– kiedykolwiek to możliwe korzystaj z sms-ów oraz używaj telefonu w trybie głośnomówiącym lub poprzez zestaw słuchawkowy.
– kiedy rozmawiasz przez telefon trzymaj go w odległości cala od głowy.
– korzystaj z telefonu w wyjątkowych przypadkach oraz staraj się aby rozmowy były krótkie
– unikaj z noszenia telefonu blisko ciała jak np w kieszeni, staniku czy skarpecie. Producenci telefonów nie dają gwarancji, że ilość promieniowania, które pochłaniasz jest w bezpiecznych wartościach.
– nie rozmawiaj przez telefon oraz nie tekstuj podczas jazdy. Zwiększa to ryzyko wypadków samochodowych.
– szczególnie trzeba uważać podczas korzystania z telefonu w czasie chodzenia czy robienia innych czynności, wypadki z nieuwagi są coraz częstsze.
– jeżeli planujesz obejrzenie filmu na swoim urządzeniu, ściągnij je wpierw do pamięci urządzenia, następnie włącz tryb samolotowy aby podczas oglądania zmniejszyć maksymalnie ekspozycję.
– Im mniejsza moc sygnału w Twoim telefonie tym bardziej ma utrudniony kontakt z stacją bazową, przez co zwiększa ilość radiacji aby zapewnić komunikację. Lepiej poczekać na lepszy zasięg przed użyciem telefonu.
– unikaj telefonowania w aucie, windach, pociągach oraz autobusach. Telefonom trudniej przedrzeć się przez metalowe ściany, więc zwiększają moc oraz promieniowanie.
– Pamiętaj że telefon to nie zabawka np dla małych ząbkujących dzieci.

Źródła
https://pediatrics.aappublications.org/content/116/2/e303
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Electromagnetic-Fields-A-Hazard-to-Your-Health.aspx
https://services.aap.org/en/search/?context=all&k=emf
https://www.healthychildren.org/english/pages/about-aap.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *