Kanały wapniowe bramkowane potencjałem w błonach komórkowych (VGCC) aktywowane polami elektromagnetycznymi wpuszczają ogromne ilości jonów wapnia powodując stres oksydacyjny, niszczenie DNA, efekty neuropsychiczne itd.

Dr. Martin Pall, emerytowany Profesor Biochemii oraz Nauk Medycznych Uniwersytetu Stanu Waszyngton opublikował w 2013 roku wyniki swoich badań na pubmedzie o tytule: “Działanie pól elektromagnetycznych na kanały wapniowe bramkowanie potencjałem tworzące pozytywne oraz negatywne efekty.” z angielskiego “Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects”. Praca ta jest cytowana ponad 200 razy przez inne publikacje i jest pewnym przełomem pokazującym jak pola elektromagnetyczne powodują efekty biologiczne na poziomie komórkowym. Co ciekawe Martin Pall oparł swoje badania na dokonaniach innych naukowców, którzy nie zauważyli konsekwencji swoich odkryć, tzn że specjalne substancje blokujące działanie kanałów wapniowych obniżają czy nawet kompletnie niwelują wpływ pól elektromagnetycznych na komórki.  Dzięki temu nadmierna ilość jonów wapnia nie przechodzi do wnętrza komórki co ogranicza efekt PEM.

W kolejnych latach Dr Martin Pall uczestniczył w wielu konferencjach oraz udzielił szereg wywiadów, starając się edukować w kwestii negatywnych efektów pól elektromagnetycznych. Co więcej stara się przekonać legislatorów oraz lokalne władze w Stanach Zjednoczonych aby nie wprowadzać 5G w którym upatruje wiele potencjalnie negatywnych konsekwencji dla organizmów żywych.
Jak zatem działa mechanizm VGCC wystawiony na PEM? Na bazie listu do Gubernatora Sacramento, który podsumowuje prace Dr Martina Pall’a:

Pola elektromagnetyczne aktywują kanały w membranie, która otacza nasze komórki, nazywamy je: kanały wapniowe bramowane potencjałem (VGCC czyli voltage-gated calcium channels). PEM oddziałują na sensor wapniowy kontrolujący VGCC z siłą 7.2 miliona razy większą niż inne naładowane grupy w naszych komórkach. To jest przyczyna dlaczego słabe pola mają tak wielki efekt biologiczny na komórki naszego ciała.

Pulsacyjne pola elektromagnetyczne  w większości przypadków są bardziej biologicznie aktywne, a zatem bardziej niebezpieczne niż nie-pulsowe stałe fale. Wszystkie telefony bezprzewodowe komunikują się poprzez pulsację, gdyż ta pulsacja jest nośnikiem przekazywanej informacji.

5G będzie bardziej oddziaływało na aktywowanie mechanizmu VGCC produkując negatywne efekty zdrowotne ze względu na szybką absorpcję materiałów w ciele oraz ze względu na szybką pulsację i ogromną ilość anten, które mają być rozmieszczone, co najmniej ma być ich 200 razy więcej niż obecnie. Oznacza to, że wpływ na wierzchniej warstwie naszego ciała na 1 czy 2 cale, będzie olbrzymi.

Dodatkowo w swoich prezentacjach zwraca uwagę na szereg negatywnych konsekwencji oddziaływania na kanały wapniowe:

  • stres oksydacyjny i  w konsekwencji formowanie się wolnych rodników
  • niszczenie pojedynczych oraz podwójnych nici DNA ze względu na działanie wolnych rodników
  • nowotwory
  • zniszczenie bariery krew-mózg- bezpłodność u kobiet oraz mężczyzn
  • w szczególnych przypadkach efekty terapeutyczne- depresja, szerokie efekty neuropsychiatryczne
  • zakłócenia w produkcji melatoniny i tym samym problemy ze snem, cyklem dobowym
  • formowanie się katarakty- arytmia mogąca spowodować nagłą śmierć
  • epidemia Alzheimera

Prace Dr Martin Pall’a są jednymi z wielu, które udowadniają negatywny biologiczn wpływ oddziaływania pól elektromagnetycznych. Są jednak kompletnie ignorowane przez przemysł telekomunikacyjny oraz rządy wielu państw, które twardo wierzą, że jedynym skutkiem jest wyłącznie efekt termalny


Źródła:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/
https://ecfsapi.fcc.gov/file/1123211249263/Martin%20Pall%20Presentation%202015.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *