5G: Wielkie ryzyko dla EU, USA oraz międzynarodowego zdrowia. Istotne dowody ośmiu odrębnych typów uszkodzeń, które mogą wynikać z ekspozycji na pola elektromagnetyczne (PEM) oraz mechanizmy, które je powodują

Profesor Biochemii oraz Nauk Medycznych Martin L. Pall z Uniwersytetu Stanu Waszyngton w liście z 17 maja 2018 roku zwraca uwagę na negatywne skutki 5G:

Wiemy, że istnieje bogata literatura dająca naukowe dowody dużej pewności odnośnie ośmiu patofizjologicznych efektów spowodowanych nie termicznymi ekspozycjami na fale mikrofalowe. Zostało to pokazane od 12 do nawet 35 publikacji na każdy ten specyficzny efekt, dając ważne dowody o ich istnieniu. Takie pola elektromagnetyczne powodują:

1. Atak na system nerwowy włączając mózg co prowadzi do szerokiego neurologicznego, neuropsychiatrycznego efektu oraz możliwych innych efektów. Ten atak na system nerwowy jest ważnym źródłem obaw.

2. Atak na system hormonalny. W tym kontekście głównymi elementami, które nas odróżniają od reszty organizmów są system nerwowy oraz układ dokrewny, nawet najprostsze płazińce potrzebują obu. Z tego względu konsekwencje zakłócenia pracy tych dwóch regulujących organów są olbrzymie, parodią jest tego ignorancja.

3. Produkuje stres oksydacyjny oraz wolne rodniki co powoduje zniszczenia, które mają główną rolę przy wszystkich chronicznych chorobach.

4. Atakuje DNA naszych komórek, powoduje pojedyncze oraz podwójne przerwanie nici DNA oraz oksydacyjne bazy w naszym komórkowym DNA. To w konsekwencji powoduje raka oraz mutacje w komórkach zarodkowych, a tym samym mutacje w przyszłych generacjach.

5. Produkuje większy poziom apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórek), zdarzenia szczególnie ważne w powstaniu neurodegeneracyjnych schorzeń oraz bezpłodności.

6. Niższa męska oraz kobieca płodność, mniej hormonów, niższe libido oraz wyższe poziomy spontanicznych aborcji oraz jak już wspomniano atakuje DNA w plemnikach.

7. Nadmierną produkcję wewnątrzkomórkowego wapnia [CA2+] oraz nadmierną sygnalizację wapnia.

8. Atak na komórki naszego ciała co doprowadza do nowotworów. Takie ataki powstają według 15 różnych mechanizmów i przyczyniających się do ich powstania.

Prof. Martin Pall na jednym z wykładów o 5G

Dodatkowo jest obszerna literatura pokazująca że pola elektromagnetyczne skutkują w innych efektach włączając zagrażającym życiu problemom naczyniowym. Również kolejne dowody sugerują że pola dają demencję, włączając Alzheimera, elektroniczną oraz innych typów demencję. Jest również dowód, że ekspozycja na pola elektromagnetyczne przed oraz po porodzie może powodować ADHD oraz autyzm (Rozdział 5).

Różne potencjalne efekty są oczywiście niezwykle martwiące. Pozgłębiają się oraz stają zagrożeniem egzystencjalnym, gdy weźmie się pod uwagę że niektóre mają efekt kulminacyjny i stają się nieodwracalne. Jest znaczący dowód na kumulacyjną naturę oraz nieodwracalność dla neurologicznych/neuropsychiatrycznych efektów, efektów reprodukcyjnych, mutacji DNA, efektów naczyniowych. Jakakolwiek przyczynowość ADHD oraz autyzmu może dodać dodatkowe obawy, tutaj efekt kulminacyjny jest prawdopodobnie związany z czasem prenatalnym. Wiemy również, że ilość plemników spadła o 50% w zaawansowanych technologicznie państwach, ciężko uniknąć konkluzji, że te efekty mają wpływ na populacje tych państw. Wszystkie te efekty staną się jeszcze bardziej dotkliwe nawet bez  zwiększenia aktualnych ekspozycji ze względu na kulminacyjną naturę oraz nieodwracalność tych skutków. Spodziewam się tąpnięcia ludzkich zdolności reprodukcyjnych do zera w ciągu najbliższych 5 lat, bez zwiększania aktualnych ekspozycji, 4G oraz 5G oczywiście pogarszą tą sytuację. Dodatkowo przewiduję pogorszenie pracy mózgu u populacji, co już obecnie widzimy co tylko nas bardziej pogrąży jeśli nie będziemy działać szybko oraz stanowczo. Nasza kolektywna zdolność myślenia może być nie wystarczająca  w starciu z tak ogromnym kryzysem, który nas czeka.

Komisja Europejska nic nie zrobiła aby ochronić obywateli Europejskich przed tymi zagrożeniami, a amerykański FDA, EPA oraz Narodowy Instytut Walki z Rakiem nie zrobiły nic aby uchronić Amerykańskich obywateli. Amerykański FCC był jeszcze gorszy działając stanowczo i rozpustnie w ignorowaniu naszego zdrowia.

Opracowane na podstawie listu Dr Martin Pall’a pod tytutłem: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them https://www.wirelesseducationaction.org/dr-martin-pall/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *