Profesor Onkolog Lennart Hardel uważa, że fale radiowe powinny być w Grupie 1 karcynogenów razem z azbestem, arszenikiem…

Międzynarodowe Czasopismo Onkologii opublikowało artykuł z końcem 2018 roku o tytule: “Komentarz do Amerykańskiego badania National Toxicology Program oraz studium karcynogenezy na szczurach wystawionych na promieniowanie fal radiowych na całe ciało o częstotliwości 900 Mhz oraz myszy wystawionych na radiację fal radiowych na całe ciało przy 1800 Mhz.”. Autorami są Profesor Onkolog Lennart Hardel z Szpitala Uniwersyteckiego w Orebro oraz Michael Carlberg, statystyk z tego samego ośrodka. Wg raportu:

“Podczas użytkowania telefonów DECT oraz mobilnych mózg jest głównym celem promieniowania fal radiowych. Zwiększone ryzyko wykształcenia się glejaka oraz nerwiaka zostało wykazane w ludzkich studiach epidemiologicznych. Głównie na podstawie tych znalezisk Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) oraz WHO zaklasyfikowały w maju 2011 roku promieniowania fal radiowych w zakresie 30 kHz-300 GHz jako możliwe karcynogenne dla ludzi, grupa 2B. Potencjalna karcynogenność fal radiowych opisana w pracach na zwierzętach była już opublikowana w 1982 roku. Zostało to potwierdzone w kolejnych latach, niedawno na przykład przez Instytut Ramazzini , który badał szczury. Zwiększona zachorowalność na glejaki mózgu oraz złośliwe nerwiaki osłonkowe w sercu zostały znalezione w badaniu NTP na myszach oraz szczurach. Głównym celem tego badania jest  porównanie poprzednich badań epidemiologicznych z wynikami NTP wraz z krótkimi wzmiankami o badaniach na zwierzętach. Według nas istnieją dowody dające pewność że promieniowanie fal radiowych jest karcynogenne dla ludzi, powodując glejaki oraz przedsionkowe nerwiaki osłonkowe. Jest pewien dowód zwiększonego ryzyka rozwinięcia się raka tarczycy oraz jasny dowód, że fale radiowe są wielo-miejscowym czynnikiem karcynogennym. Na podstawie preambuły do monografów IARC, promieniowanie pól radiowych powinno być zaklasyfikowane jako karcynogenne dla ludzi, Grupa 1

Warto wspomnieć, że do grupy 1 należą obecnie: azbest, benzen, arszenik i wiele innych. Dodatkowo raport Profesora Lennart’a Hardela zwraca uwagę na telefonię 5G:

“Dowód, że ekspozycja na promieniowanie pól radiowych jest czynnikiem ryzyka jest szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę aktualne wdrożenia telefonii piątej generacji (5G) na potrzeby telekomunikacji mobilnej. Ponad 200 naukowców oraz doktorów medycyny zwraca uwagę na potrzebę moratorium dopóki powstanie więcej niezależnych badań o zagrożeniach dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska. Fale milimetrowe mają szczególny efekt na skórę oraz oczy. Gruczoły potowe w skórze mogą działać jak spiralne anteny i tym samym zwiększać ekspozycję na fale radiowe. Te badania są niepokojące i biorąc pod uwagę obecne ewaluacje trzeba brać pod uwagę zwiększone ryzyko raka skóry.”

Źródło: “Comments on the US National Toxicology Program technical reports on toxicology and carcinogenesis study in rats exposed to whole-body radiofrequency radiation at 900 MHz and in mice exposed to whole-body radiofrequency radiation at 1,900 MHz”
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2018.4606?fbclid=IwAR1s0QH4Ky8nUhGAoc4pOBYKdhZoRNiDOy4TS0W-wOUtpsIEotYnJbJrsyU#

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *