Rosnące problemy zdrowotne mieszkanców im bliżej do masztów komórkowych. Badanie Dr. Roger’a Santini, 2001r.

Dr. Roger Santini, naukowiec z Narodowego Instytutu Nauk Stosowanych w Lyonie był autorem wielu prac naukowych o promieniowaniu niejonizującym i wielokrotnie ostrzegał do swojej śmierci w 2006 roku o zagrożeniach stosowania technologii bezprzewodowych, Napisał wiele książek w tej tematyce oraz był założycielem Centrum Badań oraz Niezależnych Informacji o Radiacji Elektromagnetycznej (www.ciirem.org). Santini jako jeden z pierwszych przeprowadził badania epidemiologiczne ludzi żyjących w pobliżu masztów komórkowych.

Jego praca pod tytułem: “Rozpatrzenie stanu zdrowia ludzi żyjących w sąsiedztwie przekaźników telefonii komórkowej: Zachorowalność według płci oraz wieku” została opublikowana na pubmedzie w 2002 roku, a jej wnioski potwierdziły się w wielu kolejnych niezależnych badaniach. W 2001 roku Santini przebadał grupę 530 obywateli Hiszpanii (270 mężczyzn oraz 260 kobiet) pod kątem 18 niespecyficznych symptomów  w relacji do płci oraz dystansu do masztu komórkowego. Porównaniu wykazało zależność negatywnych efektów zdrowotnych wraz z odległością do stacji bazowej włączając: bóle głowy, problemy ze snem, ospałość, spadek libido, irytację, depresję, spadek apetytu, problemy z pamięcią, skórą, układem krążenia itd. Im bliżej do anteny tym symptomy ulegały nasileniu. Praca ta pokazuje negatywne efekty w odległości do 300 metrów od masztu komórkowego i trzeba wziąć pod uwagę ówczesną popularność telefonii komórkowej oraz ilość samych stacji. 

Wykres pokazuje wyniki z badania przeprowadzonego przez R.Santini, został przygotowany przez znaną Kanadyjską badaczkę PEM Dr. Magdę Havas. Czerwone kolumny to objawy osób żyjących w obrębie 10 metrów od masztu komórkowego.W lewym kierunku odległość się zmniejsza aż do czarnego koloru z wynikami mieszkańców przy 300 i więcej metrach. Wysokość wykresu określa procent osób, które często doświadczają danego symptomu. Przykładowo najczęściej występujący objaw  “zmęczenie” był raportowane przez 70% osób żyjących w odległości 10 metrów od anteny (skrajny środkowy, najwyższy czerwony słupek).

Źródło: prace Dr Magdy Havasns podstawie Santini (2001)

Biorąc pod uwagę kolejność występowania symptomów można je podzielić na następujące:

 • zmęczenie (Fatigue)
 • problemy ze snem (Sleep disturbance)-
 • bóle głowy (Headaches)
 • poczucie dyskomfortu (Feeling of discomfort)
 • problemy z koncentracją (Difficulty concentrating)
 • depresja (Depression)
 • utrata pamięci (Memory loss)
 • problemy z widzeniem (Visual disruptions)
 • irytacja (Irritability)
 • problemy ze słuchem (Hearing disruptions)
 • problemy ze skórą (Skin problems)
 • problemy z układem krążeniowym (Cardiovascular)
 • zawroty głowy (Dizziness)- spadek apetytu (Loss of appetite)
 • problemy z poruszaniem się (Movement difficulties)- nudności (Nausea)

Jak widać na wykresie im bliżej masztu komórkowego tym więcej negatywnych symptomów zdrowotnych w porównaniu z grupą kontrolną, którą były osoby żyjące powyżej 300 metrów. Badanie Santiniego konkluduje, że istnieje również różnica w symptomach między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej raportowały problemy ze zdrowiem, z wyjątkiem spadku libido. Badanie to nie posiada informacji o potencjalnych nowotworach, gdyż bazowało na przygotowanym kwestionariuszu.

Źródła https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12168254  pubmed: R.Santini: Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex.
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2009/10/07_Havas_ALTALINK-testimony.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/fd41/bacfeceabcc404142c7e961ad8acf63e7f7b.pdf

One Reply to “Rosnące problemy zdrowotne mieszkanców im bliżej do masztów komórkowych. Badanie Dr. Roger’a Santini, 2001r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *