Rosnące problemy zdrowotne mieszkanców im bliżej do masztów komórkowych. Badanie Dr. Roger’a Santini, 2001r.

Dr. Roger Santini, naukowiec z Narodowego Instytutu Nauk Stosowanych w Lyonie był autorem wielu prac naukowych o promieniowaniu niejonizującym i wielokrotnie ostrzegał do swojej śmierci w 2006 roku o zagrożeniach stosowania technologii bezprzewodowych, Napisał wiele książek w tej tematyce oraz był założycielem Centrum Badań oraz Niezależnych Informacji o Radiacji Elektromagnetycznej (www.ciirem.org). Santini jako jeden z pierwszych przeprowadził badania epidemiologiczne ludzi żyjących w pobliżu masztów komórkowych.

Jego praca pod tytułem: “Rozpatrzenie stanu zdrowia ludzi żyjących w sąsiedztwie przekaźników telefonii komórkowej: Zachorowalność według płci oraz wieku” została opublikowana na pubmedzie w 2002 roku, a jej wnioski potwierdziły się w wielu kolejnych niezależnych badaniach. W 2001 roku Santini przebadał grupę 530 obywateli Hiszpanii (270 mężczyzn oraz 260 kobiet) pod kątem 18 niespecyficznych symptomów  w relacji do płci oraz dystansu do masztu komórkowego. Porównaniu wykazało zależność negatywnych efektów zdrowotnych wraz z odległością do stacji bazowej włączając: bóle głowy, problemy ze snem, ospałość, spadek libido, irytację, depresję, spadek apetytu, problemy z pamięcią, skórą, układem krążenia itd. Im bliżej do anteny tym symptomy ulegały nasileniu. Praca ta pokazuje negatywne efekty w odległości do 300 metrów od masztu komórkowego i trzeba wziąć pod uwagę ówczesną popularność telefonii komórkowej oraz ilość samych stacji. 

Wykres pokazuje wyniki z badania przeprowadzonego przez R.Santini, został przygotowany przez znaną Kanadyjską badaczkę PEM Dr. Magdę Havas. Czerwone kolumny to objawy osób żyjących w obrębie 10 metrów od masztu komórkowego.W lewym kierunku odległość się zmniejsza aż do czarnego koloru z wynikami mieszkańców przy 300 i więcej metrach. Wysokość wykresu określa procent osób, które często doświadczają danego symptomu. Przykładowo najczęściej występujący objaw  “zmęczenie” był raportowane przez 70% osób żyjących w odległości 10 metrów od anteny (skrajny środkowy, najwyższy czerwony słupek).

Źródło: prace Dr Magdy Havasns podstawie Santini (2001)

Biorąc pod uwagę kolejność występowania symptomów można je podzielić na następujące:

 • zmęczenie (Fatigue)
 • problemy ze snem (Sleep disturbance)-
 • bóle głowy (Headaches)
 • poczucie dyskomfortu (Feeling of discomfort)
 • problemy z koncentracją (Difficulty concentrating)
 • depresja (Depression)
 • utrata pamięci (Memory loss)
 • problemy z widzeniem (Visual disruptions)
 • irytacja (Irritability)
 • problemy ze słuchem (Hearing disruptions)
 • problemy ze skórą (Skin problems)
 • problemy z układem krążeniowym (Cardiovascular)
 • zawroty głowy (Dizziness)- spadek apetytu (Loss of appetite)
 • problemy z poruszaniem się (Movement difficulties)- nudności (Nausea)

Jak widać na wykresie im bliżej masztu komórkowego tym więcej negatywnych symptomów zdrowotnych w porównaniu z grupą kontrolną, którą były osoby żyjące powyżej 300 metrów. Badanie Santiniego konkluduje, że istnieje również różnica w symptomach między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej raportowały problemy ze zdrowiem, z wyjątkiem spadku libido. Badanie to nie posiada informacji o potencjalnych nowotworach, gdyż bazowało na przygotowanym kwestionariuszu.

Źródła https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12168254  pubmed: R.Santini: Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex.
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2009/10/07_Havas_ALTALINK-testimony.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/fd41/bacfeceabcc404142c7e961ad8acf63e7f7b.pdf

One Reply to “Rosnące problemy zdrowotne mieszkanców im bliżej do masztów komórkowych. Badanie Dr. Roger’a Santini, 2001r.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *