Promieniowanie fal radiowych powoduje raka według NTP w badaniu Departamentu Zdrowia USA oraz Instytutu Ramazzini

Naukowcy instytutu Ramazzini we Włoszech opublikowali wyniki badań  gdzie dowiedli, że środowiskowe wartości pól elektromagnetycznych powodują raka u zwierząt laboratoryjnych. Jest to rozwinięcie wyników innego badania przeprowadzonego przez National Toxicology Program na zlecenie Departamentu zdrowia USA za 25 mln $, gdzie również stwierdzono, że wysokie wartości fal radiowych z telefonów powodują raka w postaci nerwiaka osłonkowego u męskich szczurów. Dodatkowo Instytut Ramazzini znalazł zwiększoną ilość złośliwych nowotworów mózgu, glejaka u żeńskich szczurów oraz przed-nowotworowe stany komórek nerwiaka u męskich oraz żeńskich szczurów.

Z strony Departamentu Zdrowia USA, badanie NTP znalazło dowody że fale radiowe powodują złośliwe glejaki oraz nerwiaki osłonowe. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/

Badanie NTP znalazło dowody:
– Jasny dowód nowotworów serca u męskich szczurów, były to złośliwe nerwiaki osłonkowe
– Pewien dowód nowotworów mózgu, były to złośliwe glejaki
– Pewien dowód złośliwych nowotworów ślinianek

Wyniki badań są cytowane na całym świecie, przykład Corriere di Bologna w artykule:“Cellulari, a study by Ramazzini: “They cause very rare tumors” gdzie Profesor Fiorella Belpoggi, autor badania oraz dyrektor Instytutu Ramazzini powiedział:
“Nasze wnioski z badania o powstałych nowotworach  u szczurów poddanych działaniu fal radiowych są spójne oraz wspierają wyniki amerykańskich badań NTP, Oba raportują wzrost takich samych rodzajów raka mózgu oraz serca u szczurów Sprague-Dawley. Razem badania te stanowią wystarczający dowód aby nakłonić Międzynarodową Agencję Badań nad rakiem (IARC) aby rozpatrzyła aktualizację  klasyfikacji oraz jej konkluzji odnośnie karcynogennego potencjału elektromagnetycznej radiowej radiacji w stosunku do ludzi.”

Instytut Ramazzini poddał ekspozycji 2448 szczurów Sprague-Dawley od stanu prenatalnego do naturalnej śmierci, a dokładnie promieniowaniu stacji bazowej przez 19 godzin dziennie o częstotliwości 1.8 GHz fal radiowych o mocy 5, 25 oraz 50 V/m). Taka ekspozycja odwzorowywała emisję stacji bazowej stosowanej w masztach komórkowych, natomiast wartości ekspozycji były znacznie niższe niż w badaniu NTP.

“Wszystkie ekspozycji używane przez Instytut Ramazzini były poniżej norm amerykańskich FCC. Według FCC są to wartości dopuszczalne. Innymi słowy każda osoba legalnie może być poddana takiej ekspozycji. W takich warunkach pojawiły się właśnie przypadki nowotworów u zwierząt laboratoryjnych. Badanie Ramazzini jest spójne z wynikami NTP demonstrując, że te efekty można reprodukować”. wyjaśnia Prof. Ronald Melnick, były starszy toksykolog NIH, który przewodził sporządzonym założeniom badania NTP, obecnie pełni funkcję starszego doradcy EHTrust. “Rządy muszą wprowadzić regulacje, które będą chronić społeczeństwo przed tymi szkodliwymi nie-termicznymi ekspozycjami.” 

Ramazzini to niezależna instytucja badawacza

“Ważna praca od jednej z najbardziej utytułowanych instytucji na świecie jest znaczącym wzbogaceniem już i tak dużej technicznej literatury dającej silne powody niepokoju odnośnie elektromagnetycznej radiacji od stacji bazowych czy masztów komórkowych” – edytor oraz szef Badań Środowiskowych Prof. Jose Domingo, Profesor Toksykologii, szkoła medycyny na Uniwersytecie Reus, Catalonia, Hiszpania.

Lennart Hardell, doktor nauk medycznych, profesor, epidemiolog w Departamencie Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Orebo, Szwecja, który opublikował wiele przyczyn środowiskowych nowotworów, łącznie z Agentem Orange, pestycydami i radiacją telefonii komórkowej, powiedział: “Amerykańskie badania NTP wraz z wynikami Ramazzini utwierdzają wyniki reszty opracowań oraz dają jasny dowód, że radiacja radiowa powoduje Schwannomę nerwu przedsionkowo-ślimakowego oraz glejaka. Powinny być sklasyfikowane jako czynnik karcynogenny dla ludzi”

Profesor Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Toronto Emeritus Anthony B. Miller, dr, członek związku lekarzy w Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii, starszy doradca medyczny EHT oraz wieloletni doradca WHO dodał: “Jest to dowód wskazujący łączność bezprzewodową jako czynnik karcynogenny, który  zwiększył swoje znaczenie i nie może być więcej ignorowany.”

“To badanie podnosi obawy, że nawet zwykłe życie blisko masztów komórkowych może być zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Rządy państw powinny przedsięwziąć środki aby zredukować ekspozycje fal z masztów komórkowych. Maszty nie powinny znajdować się blisko szkół, szpitali oraz domów mieszkańców. Publiczne agencje zdrowia muszą edukować opinię publiczną jak redukować ekspozycje ze wszystkich źródeł radiowej radiacji, niezależnie czy jest to maszt komórkowy, telefon czy WIFI w szkołach. ” – David. O. Carpenter, doktor nauk medycznych, były dziekan Publicznej Szkoły Zdrowia Uniwersytetu w Albany.

“Jest to niezwykle pilna kwestia, ponieważ są plany wprowadzenia małych masztów komórkowych 5G co 300 metrów na każdej ulicy danego kraju. Te anteny będą stale tworzyły radiację dla każdego żyjącego w jej pobliżu czy chodzącego ulicą. Powstała ekspozycja przyczyni się do większego ryzyka raka oraz innych chorób jak elektrowrażliwość.”

Instytut Ramazzini ma w swoim dorobku ponad 500 prób biologicznych na ponad 200 składnikach. Ich badanie są unikalne, gdyż organizacja pozwala się zwierzęta żyły do momentu naturalnej śmierci co skutkuje wykryciem późnych przypadków nowotworów. Osiem procent nowotworów u ludzi powstaje w późniejszym wieku, zwykle po 60 roku życia. Te dłuższe obserwacje umożliwiły instytutowi wykrycie przypadków raka dla wielu chemikaliów co skutkowało publikacją ich badań odnośnie szkodliwości: benzenu, xylen-u, aldehyd-u mrówkowego czy chlorku winylu.

“Ta publikacja jest źródłem poważnych obaw. Fakty opisane w obu  badaniach stwierdziły powstanie tych samych rzadkich nowotworów co jest istotne dla ludzkiego klinicznego obrazu, to uderzające” – Annie J. Sasco, MD, DrPH, emerytowany dyrektor INSERM, były szef Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem przy WHO.

“Takie znalezione efekty przy niskich emitowanych wartościach nie są niespodziewane.” – Devra Davis, PhD, MPH, która wskazuje, że Uniwersytet Jacobs opublikował badanie w 2015 roku, gdzie również wykazano, że niskie wartości pola radiowego mogą promować wzrost nowotworów. “To badanie potwierdza wraz z inną rosnącą literaturą, że to ostatni dzwonek dla rządów państw aby wprowadzić ochronne przepisy, aby ograniczyć ekspozycje społeczeństw oraz do prywatnego sektora aby tworzył technologię bez pól radiowych” 

Waga płodów była niższa niż zwykle w wyniku ekspozycji na fale radiowe

W styczniu 2017 roku odbyła se międzynarodowa konferencja przygotowana przez EHTrust oraz Izraelski Instytut Zaawansowanych Studiów Uniwersytet Hebrew wraz z dyrektorem Instytutu Ramazzini: Fiorella Belpoggi PhD. na której zaprezentowano założenia oraz wyniki badań na zwierzętach poddanych ekspozycji polami radiowymi, które jak się również okazało miały młode z obniżoną wagą. Prezentacja oraz slajdy z tego spotkania są dostępne w internecie. Obniżona waga potomstwa potwierdza się z wnioskami badania NTP w którym również stwierdzono niższą wagę młodych, gdy były wystawione na pola w stanie prenatalnym. W tym czasie również pojawił się artykuł we Włoskim czasopiśmie Corriere, gdzie opublikowano artykuł o tym spotkaniu wraz z rekomendacją Belpoggi aby “stosować maksymalną ostrożność dla dzieci oraz kobiet w ciąży” oraz: “Aktualne standardy nie zostały stworzone aby chronić dzieci, kobiety w ciąży, a cały czas rośnie ilość urządzeń dedykowanych niemowlakom oraz maluchom, dla których często są one zabawkami “.

Devra Davis będąca Profesorem wizytującym na Uniwersytecie Medycznym Hebrew oraz szef Czasopisma Badań Środowiskowych dodaje: “Aktualne, stare, amerykańskie dwudziestoletnie limity FCC były ustanowione kiedy średnia rozmowa trwała 6 minut i to przez małą ilość korzystających z tego osób. Te ważne, nowe badania pokazują, że zwierzęta chorują na takie same typy rzadkich nowotworów, które obserwuje się w badaniach epidemiologicznych u ludzi. W świetle tych badań EHTrust razem z ekspertami zdrowia publicznego stanu Kalifornia, Connecticut oraz Maryland, jak również z Francji, Izraela, Belgii zwracają się do rządów oraz prywatnego sektora aby wprowadzono stałą edukację bezpiecznego użytkowania telefonów komórkowych oraz osobistych urządzeń. Dodatkowo powinny być poczynione zmiany na poziomie sprzętowym oraz oprogramowania aby zredukowano ekspozycję na pola radiowe/mikrofale w środowisku wewnętrznym oraz zewnętrznym. Powinny powstać instytucje monitorujące, szkolące oraz badawcze aby zidentyfikować rozwiązania, przyszłe problemy oraz sposoby prewencji powiązanych zagrożeń oraz ryzyk

Devra Davis oraz Fiorella Belpoggi

Artykuł powstał na podstawie publikacji prasowej EHTrust, organizacji skupiającej doktorów oraz naukowców promujących bezpieczną technologię. Proszę pamiętać, że powyższe badania bywają błędnie poddane próbie dyskredytacji, że wyniki tyczą się szczurów czy myszy i nie ma to związku z ludźmi. Badania na szczurach oraz myszach to standardowa procedura w szukaniu przyczyn oraz leczeniu takich chorób jak: cukrzyca, katarakta, otyłość, głuchota, choroba parkinsona, nowotwory, Alzheimer, choroby serca i wiele innych

Źródło: https://www.greenmedinfo.com/blog/worlds-largest-animal-study-cell-tower-radiation-confirms-cancer-link
Badanie NTP Departamentu Zdrowia USA: https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html
Badanie Instytutu Ramazzini: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
https://www.youtube.com/watch?v=XyrdQE503Sc

One Reply to “Promieniowanie fal radiowych powoduje raka według NTP w badaniu Departamentu Zdrowia USA oraz Instytutu Ramazzini”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *