Zalecane wartości ekspozycji na pola elektromagnetyczne na podstawie dokumentu EUROPAEM

Kilka lat temu powstał dokument EUROPAEM PEM Zalecenia 2016 w celu prewencji, diagnozy oraz leczenia problemów zdrowotnych oraz dolegliwości związanych z polami elektromagnetycznymi (EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses.)

Dokument EUROPAEM jest doskonałym podsumowaniem wielu badań odnośnie negatywnych skutków pól elektromagnetycznych, powszechnie cytowanym oraz obecnym na wielu medycznych stronach wraz z innymi badaniami jak researchgate.net czy pubmed. W tym artykule skupimy się jednak na poradach odnośnie zalecanych przez EUROPAEM wartości ekspozycji na poszczególne rodzaje pól. Jest to niezwykle przydatne badając dane środowisko pracy czy przestrzeń domową.

Zalecenia EUROPAEM odnośnie pól magnetycznych ELF (extremely low frequency)
W miejscach, gdzie ludzie przebywają powyżej 4 godzin powinno się minimalizować ekspozycję na pola niskich częstotliwości najbardziej jak to możliwe, również poniżej przedstawionych wartości zalecanych. Zakres częstotliwości: 50/60 Hz sieci elektroenergetycznej.

Odnośnie pól magnetycznych widać, że zalecaną wartością maksymalną to 1000 nano Tesli, ale średnio nie powinno to być wyżej niż 100 nT. Dla osób szczególnie wrażliwych powinno to być 30 nT czy 300 nT. Takie pola można zmierzyć miernikami gigahertz solutions i zwykle powstają z kabli, silników oraz urządzeń elektrycznych.

Zalecenia EUROPAEM odnośnie pól elektrycznych ELF (Extremely low frequency)
Maksymalne ekspozycje dla osób przebywających w sąsiedztwie pól elektrycznych powyżej 4 godzin, z zaznaczeniem, że im mniejsze wartości tym lepiej. W poniższej tabelce widać, że ekspozycja dzienna powinna być w polu maksymalnie 10 V/m, nocna maksymalnie 1 V/m. Osoby wrażliwe nie więcej niż 0.3 V/m. Pola elektryczne występują z urządzeń elektrycznych, w szczególności z kabli zasilających, ściennych itd. Warto wspomnieć że przykładowo sam zasilacz oraz kabel zasilający do komputera może emitować pole w setkach V/m, a często znajdują się w naszym sąsiedztwie. Inne potencjalne źródła: laptopy ładujące baterie, silniki elektryczne np w mikserach/młynkach, koce elektryczne, linie wysokiego napięcia za oknem.


Zalecenia EUROPAEM odnośnie częstotliwości radiowych
Ze względu na powszechność sygnałów radiowych od systemów nadawczych powinno się dążyć do maksymalnego ich ograniczenia. Trzeba również brać pod uwagę efekt pulsacji oraz modulacji sygnału co często jest związane z stosowanym rodzajem technologii. Przykładowo radio ma wyższe dopuszczalne normy, gdyż nie wiąże się z tak wysoką pulsacją oraz częstotliwością jak inne technologie np WIFI. Generalnie im więcej informacji jest niesionych bezprzewodowo tym większa pulsacja, a tym samym negatywny efekt biologiczny. Z tego względu dzienna ekspozycja dla radia, gdzie sygnał jest analogowy, dopuszcza się poziom nawet 10000 uW/m2 (mikro watów na metr kwadratowy) co również tłumaczy, dlaczego tradycyjne radio stosowane przez dekady nie powodowało tak negatywnych skutków zdrowotnych Z drugiej strony przejście na rozwiązania cyfrowe sprawiło, że niesiony sygnał radiowy stał się bardzo losowy, niezwykle pulsacyjny przez co nowsze technologie jak np WiFi według EUROPAEM nie powinny być w ekspozycji większej niż 10 uW/m2, a w nocy 1 uW/2.

W przypadku częstotliwości radiowych mamy ogromny problem zwiększającej się ilości nie tylko anten telekomunikacyjnych, ale również odbiorników, które również są nadajnikami i pracującymi w różnych standardach jak 3g, 4g, GPRS, testowane już 5G. Trudno zatem odróżnić za pomocą prostych mierników dostępnych dla przeciętnych użytkowników jaki rodzaj technologii składa się na odczytywany przez nas pomiar. Taki zaawansowany odczyt są w stanie zrobić analizatory widmowe kosztujące kilkadziesiąt tysięcy zł. Są w stanie pokazać że np w danym miejscu jednocześnie pracują sieci 3g, GSM i GPRS itd. Z tego względu trzeba założyć, że mamy do czynienia z najbardziej negatywnie działającymi na nasze zdrowie technologiami co wiąże się z stosowaniem najostrzejszych zaleceń. Zresztą to i ta się pokrywa z powszechnością sieci wifi oraz dostępnością LTE, w szczególności w dużych miastach.
Częstotliwości radiowe można mierzyć miernikami Acousticom 2, Acousticmeter AM-10, Cornet oraz zaawansowanymi modelami Gigahertz solutions.

Źródło: Dokument EUROPAEM: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses

2 Replies to “Zalecane wartości ekspozycji na pola elektromagnetyczne na podstawie dokumentu EUROPAEM

Skomentuj Wojanis Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *